Euroopa ühinguõigus astub tulevikku

27.04.2018 | 11:04

    • Jaga

27.04.2018 Euroopa Komisjon avaldas pikalt oodatud ühinguõiguse paketi, millega moderniseeritakse oluliselt Euroopa ühinguõigust. Tulevikus peavad kõik liikmesriigid pakkuma ühingu asutamise ja käigus hoidmisega seotud asjaajamise jaoks digitaalseid lahendusi, lisaks pakutakse uusi võimalusi ühingute mobiilsuse suurendamiseks. Eesti on olnud pikalt ettevõtluskeskkonda soodustavate eelnõude eestkõneleja Euroopa Liidus ning töötas ka Eesti eesistumise ajal intensiivselt selle nimel, et Euroopa Komisjon tuleks välja ühinguõigust kaasajastava eelnõude paketiga.

„Tegemist on äärmiselt olulise sammuga, ent palju tööd on veel ees. Eestis on digitaalne asjaajamine ettevõtjate jaoks igapäevaelu – ühingu asutamine elektrooniliselt on muutunud normiks, kuid ka kogu muu suhtlus registriga toimub elektrooniliselt, olgu selleks siis majandusaasta aruande esitamine või muu infovahetus. Tulevikus peaksid eksisteerima samad võimalused ka teistes liikmesriikides,“ märkis justiitsminister Urmas Reinsalu.

Reinsalu sõnul on inimeste vaba liikumine ja võimalus asuda elama või töötama mõnesse teise liikmesriiki üks oluline Euroopa Liitu kuulumisega kaasnev hüve. „Kahjuks on reeglid, mis võimaldaksid ühingute vaba liikumist, sh ühingu viimist teise liikmesriiki koos sealsesse registrisse kandmisega, Euroopa Liidus siiamaani puudulikud. Selle teemaga tegelebki eelnõu, millega kaasajastatakse reegleid ühingute piiriülese ühinemise kohta ning luuakse uued sätted ühingute registreeritud asukoha piiriüleseks muutmiseks,“ ütles justiitsminister.

Näiteks kui äriühingu osanikud on eraelulistel põhjustel kolinud teise liikmesriiki ning soovivad jätkata seal oma senist ettevõtlustegevust, siis selleks tuleks praegu läbida kulukas bürokraatia kadalipp. Tulevikus on registrivahetus teostatav, järgides direktiivis sätestatud uut menetluskorda.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus