Inimkaubandust kriminaliseeriv eelnõu läbis Riigikogus esimese lugemise

11.01.2012 | 00:00

    • Jaga
Täna läbis Riigikogu saalis esimese lugemise eelnõu, millega tuuakse karistusseadustikku sisse uued inimkaubandust kriminaliseerivad koosseisud.

Justiitsminister Kristen Michali sõnul on täna esimese lugemise läbinud eelnõu kujul tegemist  verstapostiga karistusseadustiku täienemisel, millega saab muudetud üks oluline kitsaskoht. „Eelnõuga tehtavad muudatused aitavad paremini ja selgemalt kaitsta ohvrite õigusi ning tehtud täiendused viivad Eesti õiguse kooskõlla Euroopa Liidu ning USA inimkaubandust käsitlevate õigusaktidega,“ lisas minister.

Ministri sõnul muudetakse eelnõuga hetkel kehtivat orjastamise koosseisu nii, et selles sisalduv orjuse mõiste oleks eristatav sunnitud töö ja muu tegevuse mõistest, mis ei kujuta endast orjust, vaid sellega sarnast praktikat rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste mõistes. „Prostitutsioonile sundimine on kaetud orjastamise mõistega ning seda on ka alandava kohustuse või kuriteo täitmisele sundimine. Lapse müümise koosseis ühendatakse orjastamise koosseisuga,“ ütles Michal

„Teiseks täiendatakse seadustikku kolme paragrahviga, mis hõlmavad kõiki rahvusvaheliselt hukkamõistetud inimkaubanduse kuriteo liike – inimkaubandust seksuaalse ärakasutamise eesmärgil, inimkaubandust orjastamise eesmärgil (ilma seksuaalse ärakasutamise eesmärgita) ning inimkaubandust elundi eemaldamise eesmärgil,“ täiendas justiitsminister.

Eelnõu karmistab seniseid karistusmäärasid, muutes nad kohati isegi karmimaks, kui nõuab inimkaubanduse direktiiv. Näiteks seksuaalse ärakasutamise või elundi eemaldamise eest inimkaubanduse eesmärgil on eelnõus ette nähtud vangistus kuni seitse aastat, samal ajal kui direktiiv näeb ette viis aastat. Inimkaubanduse eest on võimalik karistada kuni 15 aasta pikkuse vangistusega.

Eelnõu valmis välisministeeriumi, siseministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, prokuratuuri, MTÜ Eluliin, Eesti Naisteühenduste Ümarlaua ja Eesti Naiste Varjupaikade Liidu koostööna.

Täna Riigikogus esimese lugemise läbinud eelnõu on käinud koguni kahel kooskõlastusringil, ning oma arvamust avaldasid ka mitmete vabatahtlike organisatsioonide esindajad.

Koostatud eelnõuga pälvis justiitsministeerium ka Eesti Naisteühenduste Ümarlaua 2011. aasta Valge Lindi auhinna

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus