Isikuandmete kaitse üldmääruse 5. aastapäevale pühendati konverents

23.05.2023 | 15:35

Üle 200 andmekaitsehuvilise kogunesid 19. mail Sisekaitseakadeemiasse isikuandmete kaitse üldmääruse 5. aastapäevale pühendatud konverentsile. 
    • Jaga

Aastapäevakonverentsil arutleti IKÜMi mõju ja uute väljakutsete üle, mis üldmääruse kohaldamise järel on ilmnenud. Kahes paneelis analüüsiti IKÜMi õiguslikku ja praktilist toimimist nii Euroopa kui Eesti kontekstis. Paneele juhatasid Riigikohtu halduskolleegiumi esimees Ivo Pilving ja Justiitsministeeriumi asekantsler Heddi Lutterus. 

Justiitsminister Kalle Laanet sõnas konverentsi avasõnades, et tänapäeva ühiskonna keerukust ja arenguid silmas pidades on tähtis, et kõiges andmetöötlusega seonduvas töötaksid koos nii juristid, tehnoloogid kui ka eetikud. „Vaid nii saame kõige paremini läbimõeldud lahendused, mis hoiavad ja kasvatavad inimeste usaldust andmetöötluse, aga ka ühiskonna ja riigi vastu tervikuna,“ ütles ta.

Justiitsministeeriumil oli hea meel anda koos teiste konverentsi korraldajatega panus isikuandmete kaitsega seonduvatesse aruteludesse ja arengutesse. Konverentsi korraldavad Andmekaitse Inspektsioon, Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts, Justiitsministeerium ja Riigikohus.

Elisabet Mast

Avalike suhete nõunik