Jaanuaris vähenes kuritegevus Eestis 3%

13.02.2012 | 00:00

    • Jaga
Justiitsministeeriumi statistika kohaselt registreerisid jaanuaris Eesti uurimisasutused ja prokuratuur 3166 kuritegu, mis on eelmise aasta jaanuariga võrreldes 92 kuriteo võrra vähem.

Justiitsminister Kristen Michali sõnul on 2011. aasta jaanuariga võrreldes kuritegevuse üldnumber vähenenud 3% ning varguste arv sealjuures 7%. „Kuritegevuse üldarv on vähenenud, mis on positiivne trend. Baromeeter näitab siiski ka mitmete kuriteoliikide kasvu. 12% ehk 48 juhtumi võrra on kasvanud kehaliste väärkohtlemiste arv ning sarnaselt on kasvanud 29% röövimiste arv ehk 11 juhtumi võrra, võrreldes eelmise aasta esimese kuuga. Kõik mõistavad, et tegu on ühe kuu andmete võrdlusega, mistõttu võivad kõikumised olla suuremad, kui pikemat perioodi võrreldes, seetõttu ilmselt on vara ühe kuu muutuste põhjal järeldusi teha. Küll on kehaliste väärkohtlemiste tõusu trend sarnane eelmisele aastale,“ märkis minister. 

Tapmisi registreeriti jaanuaris 8, mis on sama palju kui 2011. aasta esimesel kuul.

Justiitsministri kinnitusel on suurima languse läbi teinud vargused, vähenedes 102 kuriteo võrra. „Vähenesid vargused sõidukitest, kauplustest ning eluruumidest, mõnevõrra kasvas sõidukivarguste arv,“ sõnas Michal.

Ministri sõnul on olulise languse läbi teinud ka võltsitud maksevahendi ja väärtpaberi käitlemise kuritegude arv, mis on langenud aasta taguse 90 juhtumi pealt käesoleva aasta 33 kuriteoni. „Eelmise aasta alguses registreeriti neid kuritegusid euro kasutuselevõtuga seoses palju, kuid aasta kokkuvõttes siiski võltsitud raha kasutamise aktiivsus vähenes ning kokkuvõttes liikus Eestis mullu vähem võltsraha kui eelnevatel aastatel.“

Tõusnud kuriteoliikidest rääkides tõi minister välja röövimised, mida pandi toime peamiselt suuremates linnades ning valdavalt õhtusel või öisel ajal. „Röövimiste arvu kasv tuli eelkõige Tallinna ja Kohtla-

Järve arvelt, kus registreeriti jaanuaris vastavalt 25 ja 9 kuritegu. Röövimiste arvu Kohtla-Järvel mõjutasid juhtumid, kus vägivalla ähvardusel rööviti (või püüti röövida) kaupluste kassaaparaate,“ ütles Michal.

Teisi kasvanud kuriteoliike kommenteerides tõi minister välja kehalise väärkohtlemiste juhtumite arvu kasvu (+12%), mis suureneb praegu samas tempos kui eelmisel aastal. „Samuti on kasvanud arvutikelmuste arv, ning seda eeskätt Harjumaal registreeritud 40 kuriteo võrra, millest 20 juhtumi puhul oli tegemist sama isiku pangakaardi ebaseadusliku kasutamisega ostude eest tasumisel erinevates kohtades,“ ütles Michal.

 2012. aasta jaanuaris registreeritud kuritegevuse ülevaatega saab tutvuda aadressil http://www.just.ee/baromeeter

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus