Järelevalvekomisjon tegi ettepanekud kriminaalasja üldmenetluse kitsaskohtade leevendamiseks

13.05.2020 | 10:53

13.05.2020. Harju maakohtu järelevalve läbi viinud komisjon tegi mitmeid ettepanekuid, kuidas korraldada kohtu tööd ja muuta seadusi nii, et leevendada kohtunike töökoormust ja sellega lühendada mahukatele kriminaalasja üldmenetlustele kuluvat aega. 
    • Jaga

13.05.2020. Harju maakohtu järelevalve läbi viinud komisjon tegi mitmeid ettepanekuid, kuidas korraldada kohtu tööd ja muuta seadusi nii, et leevendada kohtunike töökoormust ja sellega lühendada mahukatele kriminaalasja üldmenetlustele kuluvat aega.

„Algatasin eelmise aasta lõpus riigikohtu esimehe ettepanekul järelevalve Harju maakohtus, sest seal oli mitme mahuka kriminaalasja puhul tekkinud oht ületada mõistlik menetlusaeg. Ühiskond ootab tõhusat kohtumenetlust ja paistis, et sellele ootusele vastamisega võib olla raskusi. Komisjon jõudis järeldusele, et kriminaalasjade lahendamise kiirust on mõjutanud eeskätt viimastel aastatel kohtusse jõudnud varasemast suurem hulk eriti mahukaid kriminaalasju, menetlusõiguse reeglite vähene paindlikkus ja kriminaalasjadega tegelevate kaitsjate vähesus,“ ütles justiitsminister Raivo Aeg.

Komisjoni hinnangul on Harju maakohus enda tööülesannete täitmisega hakkama saanud. Üldjuhul kriminaalasjade jagamise süsteem maakohtus praegusel kujul toimib, kuid seda saaks siiski sujuvamaks ja lihtsamaks muuta. Komisjon andis soovituse, et esimehel tasub kasutada senisest rohkem just ennetavaid meetmeid. „Siin saab ka justiitsministeerium tuge pakkuda. Komisjoni hinnangul võiks olla kohtu juhtkonna käsutuses senisest rohkem töövahendeid menetluste seisu hindamiseks, näiteks jooksvalt täienev ülevaade mahukate või pikka aega menetluses olnud kriminaalasjade menetlusplaanidest. See võimaldaks tegeleda asjaga juba enne probleemi tekkimist,“ rääkis Aeg.

Komisjon pakkus välja lahendusi, kuidas muuta seadust nii, et üldmenetluses kriminaalasjade menetlemine kohtus oleks lihtsam. Justiitsministeerium on ettepanekud läbi vaadanud ja teinud kava, kuidas nendega edasi minna. Kriminaalmenetluse reeglite muudatused plaanib ministeerium laiemaks aruteluks välja panna juba suvel.

Mõned komisjoni tehtud ettepanekutest on ka juba justiitsministeeriumi koostatavas kriminaalmenetluse seadustiku revisjoni eelnõus. Samuti on riigikogus hiljuti vastu võetud muudatused seoses kaugülekuulamise võimaluste laiendamisega süüteomenetluses.

Järelevalvekomisjon tegi ettepaneku muuta pensionile siirduvate kohtunike töökorraldust. Juba praegu on riigikogu menetluses kohtute seaduse eelnõu, mis võimaldaks pensionile siirduval kohtunikul tema nõusolekul lahendada menetluses olevad asjad lõpuni. „Loodetavasti on selle muudatuse kasutegurit võimalik Harju maakohtus maksimaalselt ära kasutada. Samuti otsustati märtsi lõpus, et Harju maakohus saab juurde ühe kohtuniku ametikoha. Konkurss selle koha täitmiseks on juba välja kuulutatud,“ märkis Aeg.

Komisjoni hinnangul tuleks analüüsida ka seda, kas ja mil moel saaks suurendada kriminaalasjadega tegelevate advokaatide arvu, tegemata samas liigseid järeleandmisi õigusteenuse kvaliteedis.

Justiitsminister tänab tehtud töö eest komisjoni liikmeid riigikohtunik Juhan Sarve, Viru maakohtu kohtunik Heili Seppa, emeriitkohtunik Jüri Paapu, justiitsministeeriumi siseauditi osakonna juhatajat Karin Karpat ning komisjoni tööd juhtinud vabakutsete talituse juhatajat Gunnar Vaikmaad.

Tutvu Harju Maakohtu esimehe kohustuste täitmise järelevalve aruandega allpool.
 

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus