Juriidilise isiku juhatus võib varsti asuda ka välisriigis

01.12.2016 | 14:31

Valitsus kiitis heaks justiitsministeeriumis ette valmistatud eelnõu, mis võimaldab tulevikus juriidilise isiku juhatusel asuda ka väljaspool Eestit ning seeläbi juhtida Eesti registreeritud juriidilisi isikuid välisriigist.
    • Jaga

Valitsus kiitis heaks justiitsministeeriumis ette valmistatud eelnõu, mis võimaldab tulevikus juriidilise isiku juhatusel asuda ka väljaspool Eestit ning seeläbi juhtida Eesti registreeritud juriidilisi isikuid välisriigist.

„Muudatuse eesmärk laiemalt on elavdada majanduskeskkonda läbi juriidiliste isikute juhtimise paindlikumaks muutmise. Peame käima kaasas infotehnoloogiliste uuendustega ning olema selles vallas eeskujuks ka teistele riikidele, pakkudes äriühingute juhtimiseks võimalusi kaasaegsete e-lahenduste kasutamiseks. Hetkel kehtiv reegel, et teatud kindlate Eesti juriidilise isiku liikide, nagu näiteks osaühingute ja aktsiaseltside, juhatus peab asuma Eestis, on ajale jalgu jäänud,“ rääkis justiitsminister Urmas Reinsalu.

Näiteks teeb see nõue ministri sõnul Eesti e-residentidele vähem atraktiivseks ja seda olukorda tuli ärikeskkonna kaasajastamiseks muuta. Selleks, et muudatust ei hakataks kuritarvitama, on eelnõus lahendusena välja pakutud, et juhul, kui juriidilise isiku juhatus asub välisriigis, kehtestatakse nõue määratleda kontrollitud taustaga Eesti kontaktisik, kes on õigustatud vastu võtma juriidilisele isikule suunatud tahteavaldusi ja menetlusdokumente. Kui juriidiline isik, kelle juhatus ei asu Eestis, kontaktisikut ei määra, võib registripidaja algatada juriidilise isiku sundlõpetamise. Kontaktisiku nõue on tuntud juba kehtivas õiguses, kuid eelnõuga muutub see täpsemaks. See tähendab, et kontaktisik tuleb nimetada vaid juhul, kui juriidilise isiku juhatus asub välisriigis. Välisriigi äriühingute filiaalide jaoks kehtiv kontaktisiku regulatsioon ei muutu.

Lisaks kehtestatakse eelnõuga põhimõte, et kõik ettevõtjad, sh füüsilisest isikust ettevõtjad ning välismaa äriühingute filiaalid peavad äriregistrile esitama oma elektronposti aadressi. Eelnõus olevate muudatuste kehtima hakkamise järel saab kõigi Eestis tegutsevate ettevõtjate ja filiaalidega kontakteeruda elektronposti aadressi kaudu ning suurenevad võimalused paberivabaks suhtluseks ettevõtjate ja riigi vahel. Hinnanguliselt ei ole äriregistrile oma elektronposti aadressi esitanud ca 7 % kõigist registrisse kantud ettevõtjatest ja välismaa äriühingu filiaalidest.

Minister tõi välja ka selle, et eelnõu näeb siiski ette erandid mõningate juriidiliste isikute liikidele, nagu näiteks finantssektori ettevõtjad, kelle juhatus peab jätkuvalt asuma Eestis. „Seda nõuab nii finantssektori spetsiifika kui ka Euroopa Liidus kehtiv regulatsioon,“ selgitas Reinsalu.

Muudatustega leevendatakse juriidilise isiku juhatuse asukoha nõudeid, samas ei muudeta juriidilise isiku asukoha reegleid: asukoht peab olema jätkuvalt Eestis ja määratletakse kohaliku omavalitsuse üksuse täpsusega nii juriidilise isiku põhikirjas või ühingulepingus kui ka äriregistri andmetes.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus