Justiitsministeerium andis esimest korda välja „Õiguse eest seisja“ auhinna

19.02.2018 | 20:32

    • Jaga

19.02.2018 Justiitsminister Urmas Reinsalu andis täna toimunud kontsertaktusel "Õigusriik 100" esimest korda välja „Õiguse eest seisja“ auhinna inimestele, kes oma tegude, käitumise või muu tegevusega on märkimisväärselt panustanud Eesti õigusriigi püsimisse ja arendamisse. Tunnustuse pälvisid riigikohtunik Saale Laos, vandeadvokaat Paul Varul ning justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhataja Indrek Niklus.

Urmas Reinsalu tunnustas oma sõnavõtus kõiki õigusvaldkonna inimesi nende igapäevase pikaajalise töö eest. „Tahan südamest tänada kõiki juriste, kes on loonud teise alguse Eesti õigusriiklusele – te olete teinud head tööd ja selle töö viljad ei ole mõõdetavad mitte juriidilistes kategooriates, vaid selles, et Eesti on arenenud kiiresti. Õigusriikluse kiire areng on olnud Eesti edu tähtsaim areng. Asetades asjad pöördvõrdeliseks – just õigusriikluse erosioon on meie omariikluse suurim ohutegur,“ rõhutas Reinsalu.

Peaminister Jüri Ratas toonitas, et Eesti Vabariigi loojate selge idee oli asuda ehitama riiki, kus valitsevad "kord ja õigus". „Täna, kui tähistame saja aasta möödumist meie õigusriigi loomisest, saame olla õnnelikud, et meil on see töö vaatamata ajaloo keerdkäikudele siiski hästi õnnestunud. Eesti Vabariigi juubelinädal annab hea võimaluse tehtud tööd märgata ja tunnustada,“ sõnas peaminister ning lisas, et saavutatu hoidmiseks ja arendamiseks peame siiski igapäevaselt pingutama.

„Sada aastat on ühele riigile väärikas iga ja samal ajal on saja-aastane riik parimais aastais ja täis elujõudu, et panna alus uuele traditsioonile – tunnustada justiitsvaldkonna inimesi „Õiguse eest seisja“ auhinnaga, mille tänavu pälvivad kolm inimest – riigikohtunik Saale Laos, professor ja vandeadvokaat Paul Varul ning justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhataja Indrek Niklus,“ ütles justiitsminister.

Riigikohtunik Saale Laos kujundas aastail 1997–2007 justiitsministeeriumis karistuspoliitikat ja karistusõigust ning juhtis Eesti õiguskorda vorminud seaduste loomist. Aastatel 2007–2014 hoolitses ta õiguskantsleri nõunikuna põhiseaduslikkuse järelevalve eest, kontrollides õigustloovate aktide kooskõla põhiseadusega. Alates 2014. aastast on Saale Laos riigikohtunik ja 2017. aastast riigikohtu kriminaalkolleegiumi esinaine. Saale Laose tegevusest on võitnud terve õigusemõistmise ahel alates sündmuskohast kuni kõrgema kohtu otsuseni.

Professor ja vandeadvokaat Paul Varul on õigusteadlase ja -praktikuna andnud kaaluka panuse õigusriigi püsimisse ja arendamisse. Ta oli justiitsminister aastail 1995–1999, kui Eesti õigussüsteemi üles ehitati. Professor Varul on aidanud kaasa ka Eesti teadusliku õiguskirjanduse tekkimisele; ta on juhendanud mitut põlvkonda juriste ning ta on olnud Eesti õigussüsteemi järjekindel eestkõneleja maailmas. Paul Varul on olnud alati seotud ka õiguspraktikaga, juhatades õpetamise kõrvalt advokaadibürood ja olles kohtuvaidlustes ekspert. Paul Varulit iseloomustab julgus kaitsta usku õigusriiklusse ja Eesti õigussüsteemi tugevusse.

Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhataja Indrek Niklus on juba üle kümne aasta seisnud hea selle eest, et Eesti eraõigus oleks süsteemne ja kindel. Tema nutikatest ideedest on alguse saanud palju suurepäraseid õiguslahendusi. Ta säilitab rasketes olukordades külma närvi ja leiab ka kõige keerulisematele huvirühmade muredele elegantse õigusliku lahenduse. Indrek Nikluse mõju ei piirdu Eestiga: tema tundlikku õigustaju on märgata ka Euroopa Liidu õigusaktide sõnastuses. Indrek Niklus kannab hoolt, et Eesti eraõigus seisaks kindlatel jalgadel ega kaugeneks oma juurtest ning samal ajal areneks edasi ja aitaks lahendada tänapäeva ühiskonna õiguskonflikte.

Kandidaate said esitada kõik üksikisikud ja organisatsioonid, sealhulgas vabaühendused, riigi- ja omavalitsusasutused ning ettevõtted. Ettepanekud vaatas läbi ja auhinna saajad valis välja justiitsministri nimetatud komisjon, kuhu kuulusid riigikohtu esimees, advokatuuri esimees, juristide liidu president, notarite koja esimees, Tartu ülikooli õigusteaduskonna direktor, õiguskantsler, riigi peaprokurör ja justiitsministri õigusloome nõukoja esimees.

Siit leiab ka justiitsminister Urmas Reinsalu ja õigusloome nõukoja esimehe Jüri Raidla kõned.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus