Justiitsministeerium avalikustas kohtumised lobistidega

30.06.2021 | 10:10

30.06.2021. Justiitsministeerium avalikustas täna oma kodulehel kohtumised lobistidega, mis on toimunud alates 1. maist 2021. Kohustus kohtumised avalikustada on valitsusasutuste kõrgetel ametiisikutel. 
    • Jaga

30.06.2021. Justiitsministeerium avalikustas täna oma kodulehel kohtumised lobistidega, mis on toimunud alates 1. maist 2021. Kohustus kohtumised avalikustada on valitsusasutuste kõrgetel ametiisikutel.

„Oma huve esindavate organisatsioonide ja inimestega kohtumiste avalikustamine aitab kaasa riigiasutuste töö ja seadusloome läbipaistvuse suurendamisele, kuna avalikkus näeb, kes ja mis teemadel kõrgemate ametiisikutega kohtumas käib. Tunnustan neid asutusi, kes on juba tänaseks oma kohtumised avalikustanud,“ ütles justiitsminister Maris Lauri. „Oluline on rõhutada ka seda, et lobitöö on demokraatia loomulik ja lahutamatu osa.“

Justiitsministri ja ministeeriumi kõrgemate ametiisikute kohtumistega on võimalik tutvuda ministeeriumi veebilehel. Kohtumised lobistidega tuleb edaspidi avalikustada vähemalt kord kvartalis, kuid seda võib teha ka jooksvalt.

Kohustus tuleneb „Lobistidega suhtlemise heast tavast“, mille valitsus kiitis heaks 18. märtsil 2021.

Justiitsministeeriumil on valminud ka videoloeng sellest, mis on lobitöö, keda peetakse lobistiks ning kes ja millal peab lobistidega kohtumised avalikustama. Loengut on võimalik vaadata ministeeriumi Youtube kanalist.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus