Justiitsministeerium jagab MTÜdele tasuta õigusnõustamiseks 85 000 eurot

24.01.2012 | 00:00

    • Jaga
Justiitsministeerium kuulutas välja konkursi õigusabi andvate mittetulundusühingute ja sihtasutuste toetamiseks 2012. aastal.

Justiitsminister Kristen Michali sõnul on esmatasandi õigusnõustamine vähekindlustatud inimestele üks justiitsministeeriumi selle aasta prioriteete, mis kajastub ka ministeeriumi eelarves.

„Tänavu eraldatakse tasuta õigusnõustamiseks MTÜdele 85 000 eurot, mida on ligi kolm korda rohkem kui varasematel aastatel. Eraldi tähelepanu pöörame sel aastal inimestele, kel pole võimalust või soovi õigusnõu interneti teel otsida. Seega loodan väga, et huvi konkursil osalemiseks on suur,“ ütles Michal.

Minister selgitas, et kuigi kokku toetatakse õigusabi andjate tegevust 85 000 euroga, antakse see summa välja kolmes erinevas osas.

„40 000 eurot on mõeldud n-ö isiklikuks näost-näkku õigusnõustamise korraldamiseks, kusjuures edukas taotleja peab olema võimeline õigusabi osutama nii Tallinnas kui Tartus, võimalusel muidugi veel mõnes Eesti linnas. 15 000 eurot eraldatakse õigusabi osutamiseks erivajadustega või püsiva tervisekahjustusega inimestele ning 30 000 eurot õigusabiportaali www.juristaitab.ee haldamiseks,“ rääkis Michal.

Justiitsministeeriumi ja Eesti juristide liidu koostöös loodud ning eelmisel aastal edukalt käivitunud õigusabiportaalis www.juristaitab.ee annavad õiguseksperdid kiiresti ja tasuta nõu nii üldistes kui ka konkreetsete küsimustes. Õigusveebi haldaja peab hakkama ette valmistama ja kaasajastama kõiki www.juristaitab.ee lehel olevaid õigustekste ning vastama küsimustele, mida inimesed veebilehe foorumis esitavad.

Justiitsministri sõnul peab ta tõenäoliseks, et kui majandusseis võimaldab, saab tulevikus vähekindlustatud inimestele pakutavat õigusnõustamist veelgi edasi laiendada. „Esmatasandi õigusnõu ei tohiks aga segamini ajada riigi õigusabiga, mille raames osutavad advokaadid riigi kulul näiteks kohtueelses või kohtumenetlustes inimesele õigusteenust. Samas eraldatakse ka riigi õigusabile sel aastal rohkem raha kui varem – kokku enam kui 3,8 miljonit eurot.“

Taotluste hindamiseks moodustatakse eraldi komisjon, kuhu kuuluvad justiitsministeeriumi ja advokatuuri esindajad.

Taotlused toetuste eraldamiseks tuleb esitada justiitsministeeriumile hiljemalt käesoleva aasta 16. veebruariks.

Täpsemat infot konkursi kohta leiate aadressilt http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=56230/2012.++aastal+%F5igusabi+andmiseks+toetuse+taotlemine.pdf

Lepingu näidis asub aadressil http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=56231/Eraldise+kasutamise+lepingu+eritingimused.pdf ning lepingu üldtingimused on leitavad aadressilt http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=55730/Eraldise+kasutamise+lepingute+%FCldtingimused+%28alates+14.11.2011%29.pdf

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus