Justiitsministeerium kaasab organisatsioone seksuaalse enesemääramise eapiiri arutelusse

08.04.2021 | 13:51

8.04.2021. Justiitsministeerium saatis välja kaasamiskirja, et küsida erinevate valdkondade spetsialistide ja organisatsioonide arvamust ning saada sisend eelnõu jaoks seksuaalse enesemääramise eapiiri tõstmise kohta.
    • Jaga

8.04.2021. Justiitsministeerium saatis välja kaasamiskirja, et küsida erinevate valdkondade spetsialistide ja organisatsioonide arvamust ning saada sisend eelnõu jaoks seksuaalse enesemääramise eapiiri tõstmise kohta.

„Seksuaalse enesemääramise eapiiri tõstmise juures on mitmeid küsimusi, mis vajavad laiemat arutelu ja spetsialistide arvamust. Üks küsimus on, kas tõsta eapiiri 15 või 16 eluaasta peale. Lõplikku valikut sobiva vanuse osas ei ole veel langetatud ja kuna tegemist ei ole ainult kriminaalpoliitilise otsusega vaid laiema ühiskondliku arutelu tulemusena sündiva otsusega ja sel põhjusel on vajalik kaasata otsustusprotsessi erinevate valdkondade esindajad,“ ütles justiitsminister Maris Lauri.

Teine küsimus on selles, kuidas vältida noorte omavaheliste normaalsete seksuaalsuhete karistatavaks muutumist seksuaalse enesemääramise eapiiri tõstmise tõttu. „Seetõttu kaalume seadusesse vastavate erisuste loomist. Ilma selleta kaasneks näiteks eapiiri tõstmisel 16 eluaastani kriminaalkaristus ka 15-aastase ja 18-aastase omavahelisel nõusolekul põhineva suhte korral, kes võivad veel mõlemad olla koolilapsed,“ selgitas Lauri. 

Kolmas küsimustering puudutab alaealiste omavahelisi seksuaalsuhteid. Siin on arutelu kohaks, kas muuta seksuaalkuritegude puhul kehtivat arusaamisvõime piiri, mis on praegu 10 aastat ning kas ja kuidas reguleerida karistusõiguslikult 10 kuni 17aastaste omavahelisi seksuaalsuhteid.

Kiri saadeti kõigile kohtutele, riigiprokuratuurile, advokatuurile, õiguskantsleri kantseleile, Eesti lastevanemate liidule, psühholooge ja psühhiaatreid ühendavatele organisatsioonidele, tervise arengu instituudile, ülikoolidele, arstide esindusorganisatsioonidele, sotsiaalkindlustusametile, noorteorganisatsioonidele, politsei- ja piirivalveametile, inimeseõpetuse ühingule, inimõiguste keskusele jne. Tagasisidet palub justiitsministeerium 16. aprilliks.

 

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus