Justiitsministeerium kuulutab välja stipendiumikonkursi Eesti Vabariigi vanglasüsteemi jäädvustamiseks

14.05.2021 | 10:52

14.05.2021. Justiitsministeerium kuulutab välja stipendiumikonkursi „Eesti Vabariigi vanglasüsteemi ajalooraamatu“ koostamiseks. 30 000 euro suuruse stipendiumiga toetatakse eestikeelset uurimustööd ja väärtustatakse Eesti riikluse ajalugu ning aidatakse kaasa selle uurimisele.
    • Jaga

Tartu ülikooli Eesti ajaloo professori Tõnu Tannbergi sõnul on stipendiumikonkursil osalemine hea võimalus enda proovilepanekuks nii kogenud kui teadlaskarjääri alguses olevatele ajaloolastele. „Eesti Vabariigi vanglasüsteemi ajalooraamatu puhul on tegemist interdistsiplinaarse teemakäsitlusega, sest kokku saavad institutsiooni ajaloo õigus-, sotsiaal- ja mentaliteediajalugu, samuti omariikluse ülesehitamine ja inimese suhted riigiga. Stipendiaadil on harukordne võimalus avada teemat, kasutades ulatuslikku allikamaterjali alates seni kasutamata arhiiviainesest, lõpetades vanglasüsteemis töötanud inimeste mälestustega. See on kindlasti ainulaadne võimalus omariiklusest kirjutamiseks, mida ei tasu käest lasta,“ lisas Tannberg.

Stipendiumi võivad taotleda kõik ajalooalase teadusliku uurimustöö kogemusega isikud. Stipendiumi taotlemiseks tuleb justiitsministeeriumile esitada avaldus, elulookirjeldus, seniste uurimuste ja publikatsioonide nimekiri, ajalooraamatu kontseptsioon, potentsiaalsete kasutatavate allikate ülevaade ja töö valmimise ajakava. Täpsemalt saab konkursitingimustega tutvuda justiitsministeeriumi kodulehel. Samuti saab sealt lugeda ajalooraamatu kontseptsioonis oodatud teemade nimekirja kohta.

Stipendiumi avaldusi oodatakse 15. septembrini e-postile [email protected]

Stipendiumitaotlused vaatab läbi ja stipendiumisaaja(d) otsustab teadusekspertidest koosnev stipendiumikomisjon, kuhu kuuluvad Tartu ülikooli Eesti ajaloo professor Tõnu Tannberg, Tartu ülikooli õiguse ajaloo professor Marju Luts-Sootak, riigikohtu arhivaar Toomas Anepaio, justiitsministeeriumi projektijuht Emma Bachmann. Komisjonitööd juhib vanglate asekantsler Priit Kama.

Stipendiumisaaja(d) kuulutab justiitsministeerium välja oktoobris 2021. a.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus