Justiitsministeerium ootab arvamusi vaigistuskaebuste vastu suunatud direktiivi kohta

13.05.2022 | 10:03

Euroopa Komisjon avaldas aprilli lõpus direktiivi ettepaneku, milles käsitletakse avalikus elus osalevate inimeste kaitsmist ilmselgelt põhjendamatute või kuritarvituslike hagide eest. Justiitsministeerium on asunud sellele koguma huvirühmade arvamusi.
    • Jaga

SLAPP nime all tuntud algatuse eesmärk on kaitsta ajakirjanikke ja inimõiguste kaitsjaid nende vastu algatatud kohtuasjade eest, mille eesmärk on takistada neid üldsust teavitamast ja avalikku huvi pakkuivaid küsimusi kajastamast.

Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna asekantsler Heddi Lutteruse sõnul peetakse silmas hagisid, mille esitamisega otsitakse erinevaid aluseid, et vastaspoolt koormata, esitada näiteks erinevaid kahjunõudeid.

"Kohtumenetlus toob paratamatult kaasa kulud. Kui ka kohtuotsused tulevad, siis on võimalik neid taas edasi kaevata ja hoida ajaliselt inimest pidevalt surve all, et selle kaudu panna ajakirjanike või ka kodanikuühendus loobuma, et nad ei tegeleks mõne teemaga," selgitas Lutterus.

"Selliste vaigistushagide eesmärk võibki olla koormata ajakirjanikud ja õiguste eest seisjad nende hagidega ära - neid siis hirmutada, vaigistada ja koormata nii kohtumenetlusega kui ka kohtukuludega," lisas ta.

Huvirühmade arvamusi oodatakse 25. maiks aadressile [email protected].

Kertu Laadoga

Avalike suhete nõunik