Justiitsministeerium ootab kandidaate kodanikujulguse aumärgile

01.09.2022 | 11:52

Ka tänavu otsib justiitsministeerium julgeid inimesi, kes oma tegevusega on hoidnud ära kuriteo, õnnetuse või tõkestanud selle toimumist, aidanud kinnipidada kurjategijaid või osutanud abi kuriteo- või õnnetuse ohvritele. Samuti on võimalik aumärki anda olulise panuse eest inimeste turvatunde tõstmisel.
    • Jaga

„On oluline tõsta esile inimesi, kes ei pelga ebaõiglust või kurjust kohates kiirelt sekkuda ja abi osutama minna. Tänu sellistele julgete ja hoolivatele inimestele saame kõik end Eestis turvalisemalt tunda,“ sõnas justiitsminister Lea Danilson-Järg.

Kui Sa tead inimest, kellele võiks tänavu kodanikujulguse aumärgi omistada, siis edasta oma ettepanek märksõnaga „Kodanikujulguse aumärk“ hiljemalt 23. septembriks aadressil Justiitsministeerium, Suur-Ameerika 1,10122, Tallinn või e-posti teel [email protected].

Ettepanekus aumärgi andmiseks tuleb esitada:

1) kandidaadi ees- ja perekonnanimi; 
2) kandidaadi isikukood või sünniaeg; 
3) kandidaadi telefoni ja/või meili aadress; 
4) põhjendus; 
5) asutuse nimi, ettepaneku esitaja ees- ja perekonnanimi, ametikoht ja telefon, e-posti aadress; 
6) ettepaneku tegemise kuupäev ja ettepaneku esitaja allkiri.

Kõik laekunud ettepanekud vaatab läbi süüteoennetuse nõukogu ning edastab otsuse justiitsministrile kinnitamiseks.

Aumärgid on kavas pidulikult välja anda novembri lõpus. 2021. aastal said kodanikujulguse aumärgid 11 inimest, kelle lood leiab justiitsministeeriumi veebilehelt.

Justiitsminister annab kodanikujulguse aumärke välja alates 2004. aastast.

Andri Küüts

avalike suhete nõunik