Justiitsministeerium ootab kandidaate vanglakomisjonide liikmeteks

22.11.2021 | 15:56

Vanglakomisjonide ülesanne on tagada üldsuse kontroll vanglate üle ning aidata kaasa vanglasüsteemi eesmärkide täitmisele. Komisjonid moodustatakse Tallinna, Tartu ja Viru vangla juurde. Sooviavaldusi oodatakse kuni 10. detsembrini.
    • Jaga

Justiitsministeerium ootab kandideerima missioonitundega inimesi, kes soovivad osaleda üldsuse esindajaina vanglate töö kontrollimisel ning pakkuda vanglate juhtkonnale abi. Komisjoniliikmetel on väljastpoolt tulijatena võimalik värske pilguga näha vangla töös külgi, mida arendada või teisiti teha. Selleks tagatakse liikmetele õigus siseneda vanglasse igal ajal, samuti saavad nad oma tööks küsida vajalikke dokumente, mis puudutavad vangla töö korraldamist ja kohtuda kinnipeetavatega.

Vanglakomisjonid aitavad vangla juhtkonda vangide paigutamise, õppimise, töötamise, toitlustamise, meditsiinilise teeninduse, järelevalve ja teiste karistuse täideviimisega seotud küsimuste lahendamisel. 

Komisjoni töös osalemisest huvitatud inimestel palume hiljemalt 10. detsembriks saata avaldus aadressile [email protected]. Kandidaatide hulgast valib erapooletu ja sõltumatu kogu välja liikmed vanglakomisjonidesse. 
 

Teele Sihtmäe

avalike suhete nõunik