Justiitsministeerium otsib esmase õigusnõu pakkujat

02.03.2021 | 08:59

2. märts 2021. Justiitsministeerium kuulutas välja konkursi, et leida riigi toetatava esmase õigusnõu pakkumiseks koostööpartner. Õigusnõu tuleb anda nii abivajajaga kohtudes kui ka veebi teel.
    • Jaga

2. märts 2021. Justiitsministeerium kuulutas välja konkursi, et leida riigi toetatava esmase õigusnõu pakkumiseks koostööpartner. Õigusnõu tuleb anda nii abivajajaga kohtudes kui ka veebi teel.

„Vajadus adekvaatse ja õigeaegse õigusnõu jaoks on ühiskonnas olemas. Sel juhul saab inimene oma probleemile lahenduse enne, kui see paisub väga suureks. Seetõttu peab justiitsministeerium kvaliteetse ja kiire õigusnõu andmist väga oluliseks,“ ütles justiitsminister Maris Lauri.

Konkursi võitja peab andma õigusnõu abivajajaga kohtudes või viimase nõusolekul videosilla või telefoni teel. Samuti tuleb anda õigusnõu, vastates eesti- ja venekeelse veebilehe Juristaitab kaudu esitatud küsimustele. Konkursi võitja peab ka sama veebilehte haldama ning koguma kokku nõustamisel tekkinud küsimused ja antud vastused ning klassifitseerima need juturoboti arendamiseks. Vajalik on ka küsitluse läbiviimine õigusnõustamist saanud abivajajate hulgas.

Toetatava tegevuse piirmäär 2021. aastal on 545 000 eurot koos käibemaksuga ning järgnevatel kalendriaastatel 735 000 eurot koos käibemaksuga.

Õigusnõustamise esimesed kaks tundi on abivajajale tasuta 5-euro suuruse omaosalustasu eest, edasine nõustamise tunnitasu piirmäär ei tohi ületada koos käibemaksuga 50 eurot.

Minimaalne kohtumisega õigusnõustamise tundide arv, mille ulatuses tuleb nõudluse olemasolu korral tagada kohtumisega õigusnõustamine kalendriaastas, on 13 500 tundi.

Konkursi võitjaga sõlmitakse toetuse kasutamise leping tähtajaga kuni 30.04.2024. Lepingut võidakse samadel tingimustel kuni kahe aasta võrra pikendada.

Taotlus konkursil osalemiseks tuleb esitada eesti keeles ja elektrooniliselt meiliaadressile info@just.ee hiljemalt 28. märtsil 2021 kell 23.

Täpsemalt saab konkursi tingimustega tutvuda justiitsministeeriumi kodulehel. Selgituste saamiseks on võimalik edastada oma küsimused ka elektrooniliselt meiliaadressile info@just.ee.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus