Justiitsministeerium otsib Lõuna-Eestisse vanglast vabanejatele majutus- ja nõustamisteenuse pakkujat

10.03.2017 | 14:26

10.03.2017 Justiitsministeerium kuulutas välja riigihanke, et pakkuda aastatel 2017-2019 Lõuna-Eestis vanglast vabanejatele ajutist majutusteenust koos nõustamisega.
    • Jaga

10.03.2017 Justiitsministeerium kuulutas välja riigihanke, et pakkuda aastatel 2017-2019 Lõuna-Eestis vanglast vabanejatele ajutist majutusteenust koos nõustamisega.

„Meie eesmärk on suurendada vanglast vabanenute osalust tööturul ning vähendada võimalust, et nad uuesti kuritegelikule teele satuvad. Kes tunneb, et soovib kaasa lüüa huvitavas projektis ja panustada ühiskonna turvalisusse, siis kutsume riigihankel osalema,“ ütles projektijuht Stanislav Solodov. „Harjumaal, Pärnumaal ja Jõhvis teenus juba toimib, aga Lõuna-Eesti on jäänud vaeslapse rolli ning soovitame kõigil huvilistel kindlasti osaleda teabepäeval, mis toimub 16. märtsil Tartu kohtumajas“.

Lisaks püsiva elu- ja töökoha otsimisele on teenuse osaks rehabiliteerimist soodustavad tegevused nagu võla-, sotsiaal- ja  psühholoogiline nõustamine. Seeläbi aidatakse vanglast vabanenul lahendada eluliselt olulisi küsimusi, luua kontakt ametiasutuste ja potentsiaalsete tööandjatega, toetatakse suhete taastamist lähedastega jms.
 
Riigihanke tähtaeg 03.04.2017 kell 10.00. Pakkumusi saab esitada riigihangete registris.

Pakkumuse koostamisel on soovitav tutvuda materjalidega jätkutoe veebilehel.
 
Teenuse osutamist finantseeritakse Euroopa Liidu rahastatava Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimustest "Tugiteenus vanglast vabanejatele".
 

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus