Justiitsministeerium otsib programmi läbiviijat õigusrikkumise taustaga noortele

14.06.2022 | 13:23

Justiitsministeerium ootab pakkumisi hankele, et aidata 14–26aastasi õigusrikkumise taustaga noori haridusse või tööturule. Pakkumisi oodatakse noorest lähtuvale kombineeritud teenusele, mis võib sisaldada nõustamist, koolitusi, tugiisikut või mentorit. Pakkumise esitamise tähtaeg on 27. juuni kell 11.
    • Jaga

„Õigussüsteemi sattunud noorte korduvkuritegevuse ennetamiseks on vaja kättesaadavaks teha mõjusad sekkumised, mis pakuvad noorele tuge õppes või tööelus osalemisel. Teiste riikide kogemus näitab, et hästi töötavad programmid, milles on kombineeritud muutumisele keskendumine, riskide, vajaduste ja võimaluste kaardistamine ning noore tugevustele panustamine. Edu aitab tagada see, kui tegevused sobituvad üldisesse noori ümbritsevasse keskkonda, seda nii õiguskaitse, hariduse, vaimse tervise kui noore heaolu vaatenurgast,“ kommenteeris justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna nõunik Laidi Surva.

Pakkumisi oodatakse tegevusteks, mille kaudu paraneb noorte sotsiaalne kaasatus, võimalused toimetulekuks ning motivatsioon tööturul osalemiseks. Pikas perspektiivis aitavad need tegevused kaasa retsidiivsusnäitajate vähenemisele ja noorte paremale toimetulekule.

Teenuse peamine sihtgrupp on 14–26aastased õigusrikkumise taustaga noored. Teenusele suunamine toimub vabatahtlikkuse alusel prokuratuuris, kriminaalhoolduses või vanglas läbiviidava riskihindamise pinnalt. Eriliselt on oodatud pakkumised, milles on uudseid või erilisi lähenemisi või teenuseid, mida hankija ei ole osanud ette näha, ent mis aitavad kaasa hanke eesmärkide saavutamisele. Justiitsministeerium eeldab lepingupartnerilt aktiivset koostööd tegevuste planeerimisel ja elluviimisel.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 27.06.2022 kell 11:00. Hanke maksumus on kuni 120 000 eurot, millele lisandub käibemaks.

Hanketeate leiab riigihangete registrist.

Maria-Elisa Tuulik

Avalike suhete nõunik