Justiitsministeerium otsib tasuta õigusabi pakkujaid

28.12.2015 | 11:51

Justiitsminister Urmas Reinsalu kuulutas välja konkursi, millega otsitakse aastaks ajaks tasuta õigusnõu pakkujaid ja õigusnõustamise veebilehe Jurist Aitab haldajaid.
    • Jaga

Justiitsminister Urmas Reinsalu kuulutas välja konkursi, millega otsitakse aastaks ajaks tasuta õigusnõu pakkujaid ja õigusnõustamise veebilehe Jurist Aitab haldajaid.

„Tasuta õigusabi pakkumise peamine eesmärk on tagada vähekindlustatud isikutele juurdepääs kvaliteetsele õigusabile. Samuti on eesmärgiks tõsta elanikkonna üldist õigusteadlikkust. Nii nagu on vajadusel tagatud ligipääs arstiabile, peab ka õigusabi olema kättesaadav. Ministeerium plaanib kogu õigusabi süsteemi reformimisega alustada järgmisel aastal, kuid on oluline, et inimesed saaksid jätkuvalt tasuta õigusnõu ka praegu,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

Konkursiga otsitakse õigusabi pakkujaid, kes osutaksid teenust kolmes valdkonnas: erivajadustega või töökeskkonna tõttu püsiva tervisekahjustuse saanud isikute õigusküsimused (toetussumma kokku kuni 35 000 eurot); laste ja lastega perede õigusküsimused (8000 eurot); üldine õigusabi osutamine ja õigusteenuse kättesaadavuse parandamine (109 000 eurot). „Üldise õigusabi alla käib ka nii eesti- kui venekeelse veebilehe Jurist Aitab haldamine ning seal inimeste küsimustele vastamine kui ka silmast silma nõu andmine vähekindlustatud inimestele,“ selgitas justiitsminister.

Osalema oodatakse mittetulundusühinguid ja sihtasutusi, kes on keskendunud õigusnõustamisele ja suudavad tagada kvaliteetse teenuse. Konkursitaotlusele tuleb lisada üksikasjalik projekt toetuse kasutamise kohta.

Konkursi tingimuste kehtestamise aluseks oleva määrusega saab tutvuda Riigi Teataja kodulehel ning konkursi käskkirjaga justiitsministeeriumi veebilehel. Konkursi võitnud mittetulundusühingute ja sihtasutustega sõlmitavate eraldise kasutamise lepingute üldtingimustega justiitsministeeriumi veebilehel.

Taotlus tuleb esitada meiliaadressile [email protected] või postiaadressile Tõnismägi 5a, 15191, Tallinn hiljemalt 11. jaanuaril 2016 kell 10. 

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus