Justiitsministeerium otsib tööturule naasvate kinnipeetavate koolitajaid

16.09.2022 | 10:54

Vanglast vabanevatel inimestel on toimetulekuks vaja võimalikult kiiresti tööturule naasta. Selleks, et neid selles toetada, otsib justiitsministeerium hankega koolitusprogrammi korraldajaid Tallinna ja Viru vanglates.
    • Jaga

„Uuringud on näidanud, et kinnipeetavad, kes asuvad kohe pärast vabanemist tööle, on teistest vähem altid uut kuritegu toime panema. Kinnipeetavate konkurentsivõimet tööturul mõjutavad aga kasin ettevalmistus, vähesed tööoskused ja -kogemused. Vanglast vabanejaid mõjutavad ka teistlaadi n-ö kaasuvad tegurid – näiteks mure eluaseme pärast, mõnikord puudulikud sotsiaalsed oskused, võlad, vaimse tervise häired, aga ka ühiskondlik stigma,“ sõnas justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna projektijuht Stanislav Solodov.

Selle probleemi leevendamiseks korraldaski justiitsministeerium taas hanke, mille võitja annab kinnipeetavatele edasi tööturule naasmiseks vajalikke oskusi. Koolitusel peab olema nii teoreetiline kui ka praktiline osa ja need peavad toimuma vanglate territooriumil. Koolitusel saavad osaleda vähemalt 50 kinnipeetavat ja selle edukalt läbinuile väljastatakse sertifikaat või tunnistus.

Hankes osalejatelt on oodatud sellise väljaõppe pakkumised, mis vastavad praegusele tööjõuvajadusele. See tähendab ametialasid, millel on Eesti Töötukassa tööjõuvajaduse baromeetri põhjal suur või väga suur tööjõupuudus või OSKA uuringute andmetel suurenev tööjõuvajadus. „Koolitatud spetsialistide lisandumine endiste kinnipeetavate näol on väga teretulnud ja aitab mõneti leevendada praegust töötajate puudust,“ kinnitas Eesti Töötukassa tööotsijate ja tööandjate teenuste osakonna juhataja Katrin Liivamets.

Kinnipeetavate vabanemisel kaasuvate tegurite leevendamiseks tagab justiitsministeerium partnerite abil programmis osalevale kinnipeetavale võimaluse teha koostööd tugiisikuga, kes alustab kinnipeetava nõustamist kuni kuus kuud enne vabanemist. Lisaks nõustamisele aitab tugiisik kinnipeetaval leida sobiva tööandja ja toetab esmase kontakti loomist. „Lõppeesmärk on aidata programmis osalevatel kinnipeetavatel leida endale omandatud kompetentsile vastav töökoht vabanemise ajaks,“ selgitas justiitsministeeriumi projektijuht Stanislav Solodov.

Tartu vanglas asub sarnast koolitusprogrammi 2022. aasta oktoobris ette valmistama Tartu Rakenduslik Kolledž. „Selles programmis osalevad kinnipeetavad saavad võimaluse omandada üldehitaja baasoskused, mis loodetavasti aitavad neil vabanemisel tööturul konkureerida ja töö leida,“ ütles Stanislav Solodov. Programmis saavad osaleda vähemalt 25 kinnipeetavat, õppetegevus algab sügisel ja kestab kuni 2023. aasta suveni. Hankelepingu maksumus on 72 155 eurot.

Vanglast vabanenud inimesed saavad justiitsministeeriumi toetatava tugiteenuse kaudu abi töökoha ja ajutise majutuse leidmisel, aga ka psühholoogilise nõustamise tuge. Vanglast vabanenute jätkutuge rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Justiitsministeerium töötab selle nimel, et aidata endistel kinnipeetavatel püsida seaduskuulekal teel. Mida rohkem vanglast vabanenuid ühiskonda kaasame ja tööle palkame, seda tugevam on nende eneseusk ja võimekus oma elu muuta. Loe selle kohta lähemalt veebilehelt tugiteenus.kriminaalpoliitika.ee.

Riigihankega saab tutvuda siin. Pakkumuse esitamise tähtpäev on 4. oktoober 2022 kell 13.

Andri Küüts

avalike suhete nõunik