Justiitsministeerium otsib vanglast vabanejatele majutus- ja nõustamisteenuse pakkujaid

09.12.2015 | 09:54

Justiitsministeerium kuulutas välja riigihanke, et pakkuda aastatel 2016-2019 vanglast vabanejatele ajutist majutusteenust koos nõustamisega Ida-Virumaal ja Tartumaal.
    • Jaga

Justiitsministeerium kuulutas välja riigihanke, et pakkuda aastatel 2016-2019 vanglast vabanejatele ajutist majutusteenust koos nõustamisega Ida-Virumaal ja Tartumaal.

Teenuse eesmärk on suurendada vanglast vabanenute osalust tööturul ning vähendada nende retsidiivsust. Lisaks püsiva elu- ja töökoha otsimisele on teenuse osaks rehabiliteerimist soodustavad tegevused nagu võla-, sotsiaal- ja  psühholoogiline nõustamine. Seeläbi aidatakse vanglast vabanenul lahendada eluliselt olulisi küsimusi, luua kontakt ametiasutuste ja potentsiaalsete tööandjatega, toetatakse suhete taastamist lähedastega jms.

Teenuse sihtgruppi kuuluvad nii tähtaegselt, ennetähtaegselt kui ka karistusjärgsele käitumiskontrollile vabanenud isikud. Kui tähtaegselt vabanenute puhul on teenus vabatahtlik, siis kohtu tingimustel vabanenud võtavad endale kohustuse majutus- ja nõustamisteenuse pakkuja programmis osalemiseks.

Riigihangete tähtaeg Tartu- ja Ida-Virumaal teenuste pakkumiseks on 04.01.2016. Pakkumusi saab esitada riigihangete registris.

Pakkumuse koostamisel on soovitav tutvuda materjalidega jätkutoe veebilehel.

Juba toimunud hangete tulemusena oma sama teenuse pakkujad Harjumaal MTÜ Lootuse Küla ning Pärnumaal MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik.

Teenuse osutamist finantseeritakse Euroopa Liidu rahastatava Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimustest "Tugiteenus vanglast vabanejatele".

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus