Justiitsministeerium valis välja justiitsvaldkonna aasta projektid

16.11.2022 | 14:51

Möödunud nädalal kuulutasid justiitsminister Lea Danilson-Järg ja kantsler Tõnis Saar ministeeriumi 104. aastapäeva raames välja justiitsvaldkonna 2022. aasta silmapaistvamad projektid. Projekte tunnustati kolmes erinevas kategoorias, lisaks said ministeeriumi töötajad valida välja oma lemmikprojekti. Traditsiooniks kujunenud konkursile esitati tänavu kandidaate 22. 
    • Jaga

Innovatsiooniprojekt 2022: Teadusuuringud kohtuekspertiisis, sealhulgas narkootikumide tuvastamine reoveeuuringutes

2022. aastal eraldati Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi (EKEI) eelarvesse esimest korda vahendid kohtuekspertiisialasteks teadusuuringuteks. EKEI teadus- ja arendusnõukoda valis välja kolme valdkonna teemad: MPS DNA-analüüsil ja selle rakendamine kuritegude avastamiseks, kohturadioloogia uued võimalused surma aja ja põhjuse määramiseks ning uute narkootiliste ainete reoveest määramise metoodika täiustamine. Teadusuuringute käigus valmivad uued metoodikad leiavad rakendust igapäevatöös ekspertiisiülesannete lahendamisel.

Projektitiimi kuulusid: Marika Väli (EKEI), Maarja Sadam (EKEI), Sünne Remmer (EKEI), Aime Riikoja (EKEI), Mari-Liis Sööt, Andri Ahven, Ingrid Saarepuu, Ivar Prits (EKEI), Tõnis Saar.

Teenuste parendamise ja bürokraatia vähendamise projekt 2022: Dokumentide ristkättetoimetamisele üleminek

Kohturegistrite talitus koos registrite ja infosüsteemide keskusega on loonud võimalused dokumentide ristkättetoimetamisele üleminekuks. See tähendab, et keskse kättetoimetamise platvormi kaudu toimub erinevate infosüsteemide dokumentide kättetoimetamine. Selle võimaldamiseks on esimeses faasis loodud keskne kättetoimetamisportaal ning tehtud liidestused nende infosüsteemidega, mille kaudu toimub justiitssüsteemis kõige rohkem kättetoimetamisi – äriregister ja e-toimik. Pikemas perspektiivis on plaan kogu avaliku sektori kättetoimetamised teha kättetoimetamisportaali ja ristkättetoimetamise kaudu. Miks mitte võimalusel liita siia ka erasektori süsteeme (nt pangad). Projekt toetab nii justiitsministeeriumi kui ka Vabariigi valitsuse eesmärkide saavutamist, sh digiühiskonna arengukava ning omab väärtust nii füüsilistele isikutele kui ka seotud riigiasutustele. 

Projektitiimi kuulusid: Margit Veskimäe, RIKi äriregistri meeskond, RIKi e-toimiku meeskond, Jüri Heinla

Koostöö ja arendamise projekt 2022: Põhiseadus 30 konverentside sari

Sellel aastal sai 30-aastaseks meie riikluse alustekst põhiseadus, mis võeti rahvahääletusel vastu 28. juunil 1992. Lisaks põhiseadusele on 2022. aastal juubel ka mitmel suurel õigusreformil ja selle tähistamiseks korraldas justiitsministeerium konverentside sarja. Sarjas toimus kokku neli konverentsi: Kohtureform 30, Haldusmenetlus 20, Autoriõigus 30 ja Karistusõigus 20. „Põhiseadus 30“ konverentside sari on olnud väga hea näide erinevate osakondade ja asutuste vahelisest koostööst. Justiitsministeeriumist osales konverentside korraldamisel neli osakonda, samuti olid haldusalast korraldustöösse kaasatud kohtud ja patendiamet. 

Projektitiimi kuulusid: Maria-Elisa Tuulik, Liis Lumiste, Heddi Lutterus, Andra Laurand (JM-st töölt lahkunud), Monika Mikiver (JM-st töölt lahkunud), Viljar Peep, Kaidi Lippus, Kristi Kirsberg (kohtute kommunikatsioonijuht), Markus Kärner, Anu Leps, Einar Hillep, Kärt Nemvalts, Kertu Laadoga (JM-st töölt lahkunud), Kirke Härma-Tamme, Sirli Sorrok, Kärt Repponen, Elisabet Mast, Katrin Lunt (JM-st töölt lahkunud), Siret Jürgenson (JM-st töölt lahkunud), Aaro Mõttus (JM-st töölt lahkunud), Kristiane Rebane (õigustalitus, hetkel lapsehoolduspuhkusel).

Publiku lemmikprojekt 2022: Lapsesõbralik kohus

Kõige tähtsam kohtumenetluses lapse ärakuulamisel on kohtuniku huvi lapse kogemuse ja arvamuse vastu, kuid lapsega kontakti saamiseks ja turvatunde loomiseks on ka keskkond oluline. 2022. aastal varustati kõik kohtumajad lapsesõbraliku menetluse kastidega ja kohtumajade lastetoad uute mänguasjadega. Kast sisaldab esemeid, mis aitavad luua lapse ärakuulamiseks toetavat keskkonda. Näiteks leiab sealt sooja pleedi, „Palun vaikust, me vestleme!“- uksesildi, mänguasju, joogivee pudeleid, maiustusi ja snäkke, nutupabereid, pliiatseid ja pilte värvimiseks. Samuti on kastis populaarne ja rahustav pop-it mäng, stressipallid, nuputamiskaardid ja magnetitest konstrueerimise komplekt. Vanematele lastele on erinevate otsikutega laadijaid, et vestluse ajaks nutiseade ära panna.

Projektitiimi kuulusid: Kaidi Lippus, Kertu Priimägi, Signe Talalaev, Brit Tammiste, Maris Neeno, Laidi  Surva, Anna Frank-Viron (SKA). Oluline tänu kuulub ka justiitsministeeriumi külastanud lastele TIKist.

Suur aitäh kõigile justiitsvaldkonna arengusse panustajatele ning palju õnne võitjatele!

Elisabet Mast

Avalike suhete nõunik