Justiitsministeeriumi haldusala ootavad ees ümberkorraldused

25.11.2021 | 10:44

Esimesest jaanuarist hakkab Andmekaitse Inspektsiooni, Patendiameti ja Konkurentsiameti personalitöö, kommunikatsiooni, dokumendihalduse, varahalduse ning teiste tugifunktsioonide eest vastutama ühine koostöö ja tugiteenuste osakond, mis kuulub Konkurentsiameti koosseisu.
    • Jaga

Osakond hakkab tegelema ka Patendiameti kolimisega Tatari tänaval asuvasse majja, kus seni on koos töötanud Konkurentsiamet ja Andmekaitse Inspektsioon. Ministeerium plaanib kolimise ja tugiteenuste konsolideerimisega saavutada kokkuhoid aastas 0,3 miljoni eurot.

„Justiitsvaldkonna varandus on inimesed, seega mõjutavad igasugused suuremad muudatused ka otseselt meie töötajaid. Asutuste kolimine ja teenuste liitmine eeldab töö ümberkorraldamist ja mõnel juhul ka senisest ametikohast loobumist, kuna need kaovad või asenduvad uutega,“ selgitas justiitsminister Maris Lauri.

Vaadates justiitsministeeriumi haldusala laiemalt, siis sarnane tugiteenuste konsolideerimine on käimas ka kohtutes ja vanglates. „Kokkuhoiu ülesande raames viidi läbi põhjalik struktuuri- ja teenistuskohtade analüüs ning mul on hea meel, et selle käigus leidsid meie asutuste juhid mitmeid võimalusi töö veelgi efektiivsemaks korraldamiseks,“ lisas minister.

Tugiteenuste konsolideerimise osas on ministeeriumil endal hea kogemus Suur-Ameerika 1 majja kolimisel, kui nelja ministeeriumi peale moodustati ühisosakond, mis koondab endas haldus-, dokumendihaldus- ja õigusteemadega tegelevad spetsialistid.