Justiitsminister arutas naistearstidega seksuaalse enesemääramise eapiiri üle

29.03.2021 | 15:54

29.03.2021. Justiitsminister Maris Lauri kohtus täna naistearstide, psühholoogide ning ohvriabi esindajatega, et rääkida seksuaalse enesemääramise eapiiri tõstmise teemal. 
    • Jaga

29.03.2021. Justiitsminister Maris Lauri kohtus täna naistearstide, psühholoogide ning ohvriabi esindajatega, et rääkida seksuaalse enesemääramise eapiiri tõstmise teemal.

„Praegu on seksuaalse enesemääramise eapiir Eestis 14 eluaastat ning üks võtmeküsimus on, kas tõsta seda 15 või 16 eluaasta peale. See on küsimus, millele soovime enne otsuste tegemist erinevate ekspertide hinnangut ja arutasime seda ka tänasel kohtumisel. Naistearstide ja psühholoogide hinnangul tuleks eapiiri tõsta 16 eluaasta peale,“ ütles justiitsminister Maris Lauri.

„Teiseks oluliseks teemaks on see, millises vanusevahemikus võiksid toimuda noorte omavahelised seksuaalsuhted, ilma, et sellele järgneks kriminaalvastutus. Mõlema küsimuse juures on oluline arvestada ka noorte enda hinnangut, mistõttu kohtub sotsiaalkaitseminister homme noorteorganisatsioonide esindajatega,“ lisas Lauri.

2015. aastal läbi viidud laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise uuringust selgus, et esimese vahekorra ajal on nii tüdrukute kui poiste keskmine vanus olnud 15,4 aastat. Justiitsministeeriumi tellitud uuringus küsitleti 16-18aastaseid noori. Tervise Arengu Instituudi 2015 aasta uuringus "HIVi temaatikaga seotud teadmised, hoiakud ja käitumine Eesti noorte hulgas" oli 25–29aastaste vastanute hulgas esmase seksuaalvahekorra ajal nende keskmine vanus 17,5 aastat. 

Eesti naaberriikides on seksuaalse enesemääramise eapiir teatavasti kõrgem, mistõttu tuleks vaadata ka nende riikide praktikat. Näiteks Soomes, Lätis, Leedus on eapiir 16 aastat, Rootsis ja Taanis 15 aastat.

23. märtsil toimunud justiitsministri, sotsiaalkaitseministri, siseministri ning haridus- ja teadusministri kohtumisel otsustati, et seksuaalse enesemääramise eapiiri tuleb tõsta ning justiitsministeerium alustab selleks seaduseelnõu ettevalmistamist. Eesmärk on saada eelnõu valmis aprilli lõpuks, et saata see kooskõlastusringile.

Maris Lauril on plaanis külastada naistearstide kutsel juunis ka seksuaalvägivalla kriisiabikeskust, kui viiruseolukord seda võimaldab.

Kohtumisel osalesid naistearstid Kai Part ja Made Laanpere, psühhoterapeut Kait Sinisalu, ohvriabi seksuaalvägivalla kriisiabikeskuste teenusejuht Keete Janter ja lapsepsühholoog Mariana Saksniit.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus