Justiitsminister: Eesti teevad tugevaks ühised väärtused

29.11.2011 | 00:00

    • Jaga
Täna toimunud avaliku teenistuse eetikapäeva kõnes avaldas justiitsminister Kristen Michal heameelt, et eetiline käitumine ei ole eestimaalaste seast kuhugi kadunud, vaid pigem on uuringutest näha trendi, et inimesed on hakanud muutuma järjest eetilisemaks

Justiitsminister Kristen Michal rõhutas täna peetud kõnes eetikapäeva ning sellele pühendatud konverentsi olulisust. „Arutlemine väärtuste üle, mis on enamat kui kirja pandud ja riigi sunniga tagatud norm, näitab, et ükskõik milline valdkond on võimeline saavutama kõrgemat taset, kui see ühegi, tinglikult „valvurite poolt valvatavate turuplatside“ puhul võimalik oleks,“ ütles minister.

Ministri sõnul ei saa käitumises ja otsustamises lähtuda vaid sellest, et oleks ainult tähttäheline kooskõla normiga, vaid püütakse tegutseda viisil, mis lähtub ühiskonna kõrgematest väärtustest. Michali sõnul pole Eestis puudu enam kirjutatud normidest ega karistuste karmusest, pigem on tuleviku küsimuseks ühiste väärtuste sõnastamine.

Michal küsis, kas on eetiline, kui ametiasutuses ei ole kehtestatud korda, kuidas ametireisidelt teenitud lennuboonuspunktidega ümber käia, ja ametnik kogub need enda nimelisele kaardile. „Samas on see ka viis, kuidas enamik lennufirmasid käitub: sellised soodustused on nimelised ja suur enamik ametnikke kasutab neid soodustusi oma tööandja huvides ilma küsimatagi,“ vastas minister.

Justiitsminister tõi kõnes esile fakti, et alates 2004. aastast on justiitsministeerium koostöös Tartu Ülikooliga teinud kolm korruptsiooniuuringut, milles on uuritud eri sihtrühmade eetilisi hinnanguid korruptiivsetele tegevustele. „Viimases, 2010. aasta uuringus selgus, et avaliku sektori töötajad paistavad silma sellega, et suhtuvad korruptsiooni taunivamalt ja teadlikumalt kui näiteks ettevõtjad ja kodanikud. On kohane eraldi rõhutada, et ametnikud aktsepteerivad kõiki eetiliselt kahemõttelisi olukordi varasemaga võrreldes vähem – ja seda 20–30% võrra,“ sõnas minister.

Uuringutele tuginedes tõi minister esile veel fakti, et vähenenud on ka korruptsiooniga kokku puutunud inimeste arv. „Kui 2006. aastal oli meelehead küsitud 15% ettevõtjatelt, siis nüüd 10%-lt, ning kui 2006. aastal oli 8% elanikest maksnud ametnikele peale või toonud kingituse, siis 2010. aastal 4%,“ täpsustas minister.

Justiitsministri sõnul võib väita, et Eestis elavate inimeste hoiakud, millel kipub küll vanuserühmiti, sooti ja rahvuseti olema selgeid variatsioone, on muutunud pigem eetilisemaks ja ka hoiakute tasemel peetakse ausust tähtsaks. „Uuringuid on igasuguseid, väärtuste puhul on minu hinnangul ka võtmeküsimus ise selle järgi käituda, mida räägid. Seetõttu on ilmselt üks tänase päeva väärtus ka arutelu selle üle, kas sõnad ja elu kattuvad. Kas ametniku eetika ja kõrgemad ootused on ka reaalses elus tajutavad?“ sõnastas minister ootusi avaliku teenistuse eetika päeva aruteludele.

„Kas üksnes 1. juunil, lastekaitsepäeval, peaks isa lapsi loomaaeda viima või kas ainult emadepäeval peaks emadele mõtlema? Nii on ka täna küsimus, et kas vaid eetikapäeval peaks eetikale mõtlema – usun, et vastused neile küsimustele on samad ja igaühe enda südames.“ sõnas Kristen Michal rahandusministeeriumi korraldatava eetikapäeva avakõne lõpetuseks.

Kristen Michali kõne terviktekst on saadaval aadressil: http://www.just.ee/55963

Eetikapäeva programm on leitav aadressil: http://www.avalikteenistus.ee/public/eetika/programm_A4.pdf

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus