Justiitsminister nimetas ametisse kriminaalpoliitika ja justiitshalduspoliitika asekantslerid

19.06.2018 | 13:20

    • Jaga

19.06.2018 Justiitsminister Urmas Reinsalu nimetas kriminaalpoliitika asekantsleriks taas Kristel Siitam-Nyiri ning justiitshalduspoliitika asekantsleriks senise andmekaitse inspektsiooni peadirektori Viljar Peebu.

Urmas Reinsalu sõnul on mõlema inimese näol tegemist võimekate juhtidega ja valdkondlike ekspertidega. „Kristel Siitam-Nyiri teadmised kriminaalpoliitika valdkonnas on suurepärased ning tal on kindel visioon kriminaalpoliitika valdkonna ees seisvatest väljakutsetest. Kristel pooldab kaasavat juhtimisstiili ja toetavat töökeskkonda, nii pälvis ta mullu ka justiitsministeeriumi aasta kolleegi tiitli,“ ütles Reinsalu.

„Viljar Peebul on üle 20aastane juhtimiskogemus, ta on andmekaitse inspektsioonist kujundanud paindliku tänapäevase asutuse. Viljar Peep on asekantsleri kohta väga hea valik, sest omab justiitshalduspoliitika valdkonnaga otsest pikaajalist kokkupuudet ja seetõttu ka avarat nägemust valdkonna peamistest strateegilistest valikutest,“ sõnas Reinsalu.

Kristel Siitam-Nyiri on alates 2011. aastast justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsler, tema vastutada on valdkonna juhtimine, sh õigusloome ettevalmistamine, rahvusvaheline justiitskoostöö, kuriteoennetuse koordineerimine ning kriminaalmenetluse ja karistuste täideviimise praktikate analüüsimine jpm. Siitam-Nyiri on töötanud ka Põhja ringkonnaprokuratuuris vanemprokurörina ning juhtinud majandus- ja korruptsioonikuritegude osakonda, samuti on ta töötanud Pärnu prokuratuuris.

Viljar Peep juhib alates 2008. aastast andmekaitse inspektsiooni, kus vastutab õiguspraktika kujundamise eest isikuandmete kaitse ja avalikule teabele juurdepääsu valdkonnas. Varasemalt on ta justiitsministeeriumis juhtinud äriregistri talitust, notariaadi ja registrite talitust, vabakutsete ja õigusregistrite talitust ning õigusloome- ja arendustalitust. Ühtlasi on Viljar Peebul doktorikraad õigusajaloos.

Viljar Peep on nimetatud justiitshalduspoliitika asekantsleriks alates 1. oktoobrist 2018 ning Kristel Siitam-Nyiri kriminaalpoliitika asekantsleriks alates 1. jaanuarist 2019.

Avaliku konkursi asekantslerite ametikohtadele korraldas riigikantselei juures tegutsev avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjon.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus