Justiitsminister ootab uutelt kohalike omavalitsustelt rohkem läbipaistvust

20.11.2017 | 17:03

20.11.2017. Justiitsministri kutsel kogunenud korruptsiooniennetuse nõukogu arutas ettepanekuid, kuidas vähendada korruptsioonivõimalusi omavalitsustes. 
    • Jaga

20.11.2017. Justiitsministri kutsel kogunenud korruptsiooniennetuse nõukogu arutas ettepanekuid, kuidas vähendada korruptsioonivõimalusi omavalitsustes. 

Justiitsminister Urmas Reinsalu ootab uutelt kohalike omavalitsuste haldusüksustelt rohkem otsuste ja tegevuste läbipaistvust. „Läbipaistvuse suurendamine on oluline korruptsiooni ennetav ja ohjeldav tegevus. Läbipaistvust ootan nii omavalitsuste eelarvestamisel, kooli- ja lasteaiakohtade jagamisel kui ka näiteks elanike informeerimisel ja kaasamisel. Seda eriti nüüd, mil linnade ja valdade finantsvõimekus ja haldussuutlikkus kasvab,“ sõnas Reinsalu.

Korruptsiooniennetuse nõukogu käsitles mitmeid ettepanekuid, kuidas korruptsiooni omavalitsustes vähendada. Põhjalikumalt käsitleti perioodilise siseauditi kohustuse sisseviimist hetkel kehtiva vabatahtliku siseauditi asemel, omavalitsuse sisekontrollisüsteemi loomist ja korruptsiooni riskide hindamist, samuti omavalitsustes ning nende ühingutes toetuste ja hangete kordade kehtestamist. Ühtlasi arutati vajadust regulatsiooni järgi, mis tagaks kohaliku omavalitsuse ametiisiku tahtliku süüteoga tekitatud varalise kahju sissenõudmise riigi poolt, kui omavalitsus seda ei tee.

Puudutati ka õiguskantsleri soovitust välistada teatud kuritegude tahtlikus toimepanemises süüdi mõistetud inimese töösuhe kohaliku omavalitsusega. Reinsalu sõnul peaks piirang töötada avalikus teenistuses, kui inimene on süüdi mõistetud, kehtima ka töölepingu alusel avalikus teenistuses töötava inimese puhul. „Selge on see, et seda erisust, et avalikku võimu teostavale ametnikule seatud piirangud ei laiene töölepingu alusel töötavale inimesele, teatud juhtudel kuritarvitatakse,“ rõhutas Reinsalu.

Korruptsiooni ennetuse nõukogu ülesanne on analüüsida ja hinnata korruptsioonivastast tegevust, seda puudutavaid algatusi ja poliitikavalikuid ning teha nende kohta ettepanekuid justiitsministrile. Nõukogusse kuuluvad atesteeritud siseaudiitor Marilin Pikaro, riigikontrolli auditiosakonna peakontrolör Airi Mikli, riigi peaprokurör Lavly Perling, advokaat Asso Prii, teenusmajanduse koja tegevjuht Evelyn Sepp, ettevõtja Karli Lambot ning Eesti Mittutulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu tegevjuht Maris Jõgeva.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus