Justiitsminister Raivo Aeg: prokuratuuri tirimine päevapoliitilistesse kemplustesse on vastuvõetamatu

02.12.2020 | 15:19

    • Jaga

Justiitsminister Raivo Aeg taunib Isamaa liikmeühenduse Parempoolsed tänast teadet, milles seatakse kahtluse alla prokuratuuri sõltumatus. 

„Eesti on õigusriik ning prokuratuur on oma töös ja hinnangutes sõltumatu. Prokuratuuri otsused võivad ühele ühiskonna liikmele või grupile mitte meeldida, aga see ei anna neile õigust seada kahtluse alla Eesti õigusriigi ühe olulise alustala sõltumatust,“ ütles Aeg.

Isamaa liikmeühendus Parempoolsed tegi täna avalduse, milles käsitles prokuratuuri eetikanõukogu otsust tunnistada praegu prokuratuuri teenistuses oleva endise peaprokuröri Lavly Perlingu liitumine Parempoolsetega ebaeetiliseks. Prokuratuur on selgitanud, et kuna prokuröridel on seadusest tulenevalt keelatud olla erakonna liige, on eetikanõukogu arvates ebaeetiline olla ka erakonna liikmeühenduse toetajaliige, kuna toetajaliikmeks astumine ja toetajaliikmena tegutsemine võib seada kahtluse alla prokuratuuri sõltumatuse.

„Rünnak prokuratuuri vastu on eriti inetu just seetõttu, et Lavly Perlingu käitumise hukka mõistnud prokuratuuri eetikanõukogusse kuuluvad väga kogenud ja teenekad prokurörid, kelle poliitilises sõltumatuses ja erapooletuses ei tohiks küll kellelgi vähimatki kahtlust olla. Ma loodan, et avalduse teinud isikud saavad aru, et nad on oma süüdistustega üle piiri läinud ja vabandavad,“ lisas justiitsminister Aeg.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus