Justiitsminister soovitas Tallinnal rakendada altkäemaksuvastast ISO standardit

02.07.2018 | 12:30

    • Jaga

2.07.2018 Justiitsminister Urmas Reinsalu soovitas Tallinna linnal rakendada altkäemaksuvastast eesti keelde tõlgitud ISO standardit, mis täpsustab nõudeid ja juhendab altkäemaksuvastase juhtimissüsteemi sisseseadmist, elluviimist ja toimivana hoidmist.

„Arvestades ulatuslikke probleeme korruptsiooniga Tallinnas esitan ettepanekud korruptsiooni tõkestamise kohta. Justiitsministeeriumi eestvedamisel oleme loomas omavalitsustele elektroonilist korruptsiooniennetuse- ja koolituskeskkonda, mis sisaldab muuhulgas juhendmaterjali korruptsiooni vältiva asjaajamise kohta kohalikes omavalitsustes, abivahendit korruptsiooniriskide tuvastamiseks ja testi korruptsiooniteadlikkuse kontrollimiseks,“ märkis Reinslau.

„Samuti valmis hiljuti sisekontrollisüsteemi loomise juhend, mis on abiks volikogu liikmetele, vallavanemale või linnapeale ning valla- või linnavalitsuse liikmetele, aga ka ametnikele korruptsiooni ennetamiseks. See sisaldab nõuandeid, millele sisekontroll peaks tähelepanu pöörama ja kuidas toimima. Soovitan ka need juhised põhjalikult läbi lugeda ning parandada sisekontrollisüsteemi toimimist Tallinnas,“ kirjutas justiitsminister Tallinna linnapeale ja volikogu esimehele.

Ühtlasi kutsus Reinsalu Tallinna linna üles tutvuma ning rakendama justiitsministeeriumi tellimusel eesti keelde tõlgitud ISO standardit. Selle eesmärgiks on altkäemaksude ennetamine ja tuvastamine ning see pakub konkreetseid meetmeid altkäemaksuvastase poliitika rakendamiseks. Näiteks nõuab standard, et organisatsioon määratleks riskid, mis mõjutavad tema suutlikkust luua altkäemaksuvaba organisatsiooni kultuur ja juhtimine. Samuti peab organisatsioon regulaarset altkäemaksuriski hindama, võimaldama altkäemaksust teavitamist ja pakkuma altkäemaksuvastast koolitust.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus