Justiitsministrid arutavad Taanis kriminaalkaristuste ühtlustamise vajadust

27.01.2012 | 00:00

    • Jaga
Täna toimub Taanis Kopenhaagenis Euroopa Liidu justiits- ja siseministrite mitteametlik kohtumine, kus arutatakse karistusõiguse ühtlustamist ning teisi üleeuroopalisi justiitsküsimusi.

Justiitsminister Kristen Michali sõnul on kohtumise üks tähelepanuväärsem punkt kriminaalkaristuste ühtlustamise vajaduste arutelu.

„Euroopa Liidu aluslepingutega on antud võimalus luua ühtne karistusõiguslik reeglistik raskete piiriüleste kuritegude kriminaaliseerimiseks. Sellisteks kuritegudeks on muuhulgas näiteks terrorism, inimkaubandus, rahapesu jt. Eesti toetab selliste kuritegude puhul miinimumkaristuste ühtlustamist, kuna see jätab riikidele piisava vabaduse ning võimaluse täpsed karistusmäärad sätestada oma karistusõiguse kohaselt,“ ütles minister.

Justiitsministri sõnul ei pea Eesti täna kohaseks karistusmäärade ühtlustamist kõigi ülejäänud kuritegude puhul, kuid ka siin võib miinimumkaristuse määra sissetoomine teatud juhtudel siiski lisaväärtust anda.

„Miinimumkaristuse kokkuleppimine kuritegude puhul, mis ei ole määratletud raskete ja piiriülestena, aitab vältida olukorda, kus ühes liikmesriigis on tegu oluliselt leebemalt karistatav kui teises, või siis ei ole teatud osas üldse karistatav. Miinimumkaristuste ühtlustamise lisaväärtust EL tasandil selliste kuritegude puhul tuleb aga igakordselt eraldi hinnata. Ka meil Eestis on täna käimas tunnustatud õigusteadlase prof Jaan Sootaki juhtimisel laiapõhjalises töörühmas Eesti karistusõiguse revisjon, mille tulemust me veel sel aastal ilmselt hinnata saame, “ sõnas Michal.

Teiste oluliste teemadena arutatakse Taanis toimuval justiits- ja siseministrite mitteametlikul kohtumisel Kopenhaagenis kohtualluvuse määratlemise reegleid tsiviil- ja kaubandusasjades ning süüdimõistetute üleandmist riikide vahel ja meetmeid nende taasühiskonnastamiseks. 

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus