Justiitsvaldkonna aasta projekt on laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamine

26.11.2016 | 13:26

Justiitsministeerium andis eile välja justiitsvaldkonna aasta projekti tiitli 2016, mis läks sel aastal laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamise teemale, kus on muuhulgas tõlgitud ja kohandatud mitu selliste tegude ennetusele suunatud videoklippi. 
    • Jaga

Justiitsministeerium andis eile välja justiitsvaldkonna aasta projekti tiitli 2016, mis läks sel aastal laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamise teemale, kus on muuhulgas tõlgitud ja kohandatud mitu selliste tegude ennetusele suunatud videoklippi.

„Justiitsministeeriumi tellitud uuringu järgi on seksuaalset väärkohtlemist kogenud iga kümnes noor, kuid noored ja lapsed ei räägi nendest juhtumitest ning täiskasvanud ei oska ohumärke ära tunda, mis tähendab, et tegude toimepanijaid ei avastata ning abivajajad ei saa vajalikku toetust. Seetõttu on väga tänuväärne meie ametnike töö, mis hõlmab endast sellel teemal laiapõhjalist lähenemist ja teadlikkuse tõstmist,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

Analüüsid ja seaduste muutmine üksi on väheefektiivsed, kui nendega ei kaasne rakenduslikud ja toetavad tegevused, mida oodatakse riigilt ka Lanzarote konventsiooni raames. Vägivalla puhul on oluline lai avalikkuse ning põhjalik ja spetsialiseerumist toetav teavitus spetsialistide suunal.

Teadlikkuse tõstmiseks avaldas kriminaalpoliitika osakond laste seksuaalkäitumise probleemsust hinnata aitava murebaromeetri, mis aitab igaühel hinnata, kas lapse või teismelise seksuaalkäitumine on tema arengule vastav või peaks oleme tähelepanelik ja last aitama.

Autorite loal lisas ministeerium subtiitrid Inglismaal toodetud ja noortele suunatud seksuaalvägivalla ennetusvideole „Ei tähendab ei“. Videot näeb justiitsministeeriumi Facebookis. Youtube kaudu kasutavad õpetajad seda koolitundides.

Laste ärakasutamise vastaseks päevaks dubleeris ministeerium eesti keelde lastele suunatud Euroopa Nõukogu tellimusel toodetud  animatsioonivideo, mis on samuti suunatud teadlikkuse tõstmisele.

Kevadel toimus rahvusvaheline konverents seksuaalse väärkohtlemise toimepanijate (sh alaealiste) retsidiivsuse vähendamiseks ning väärkohtleva käitumise ennetamiseks. Konverentsi ettekanded on kättesaadavad youtube kaudu.

Lisaks on kriminaalpoliitika osakonna ametnikud korraldanud ning osalenud erinevatel infopäevadel, seminaridel ning jõutud on selleni, et esimene internetiteenuse pakkuja piirab ligipääsu laste seksuaalset  väärkohtlemist kujutavatele veebilehtedele, avaldanud juhiseid ja abimaterjale vanematele ja spetsialistidele (nt lastega töötamise piirangu kohta ning teemal, mida teha, kui kahtlustatakse lapse seksuaalset väärkohtlemist).

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus