Käimas on konkurss kuuele kohtuniku kohale

24.11.2011 | 00:00

    • Jaga

Justiitsminister on kuulutanud välja konkursi kolmele Tartu Maakohtu ja kolmele Viru Maakohtu kohtuniku kohale, kandideerimise viimane tähtaeg on 12. detsember 2011.


Justiitsminister Kristen Michali sõnul loodab ta, et juristid näitavad kandideerimise osas üles aktiivset huvi ning et konkursi tulemusena saavad täidetud vakantsed kohtunikukohad.

„Kohtunikuamet kuulub Eesti ühe vastutusrikkama, aga ka austatuma elukutse hulka. Vakantsete kohtade täitmine väärikate kandidaatidega aitab kaasa ka õigusmõistmise kiirendamisele ja tõhustamisele, sest iga puuduva kohtuniku töö peavad täna ära tegema tema kolleegid. Kohtunikukohti on Eestis esimese ja teise astme kohtutes kokku 223, tänase päeva seisuga on neist täitmata 20 - loodame pooleliolevate konkursside tulemusel lähiajal saada juurde 15 uut kohtunikku,“ ütles Michal.

Avaldus konkursil osalemiseks, kohtunikuks kandideerija isikuandmete ankeet (kättesaadav Riigikohtu kodulehel aadressil  www.riigikohus.ee), Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ja haridust tõendava dokumendi koopia („Kohtute seaduse“ § 47 lõike 1 p 1) tuleks esitada „Kohtute seaduse“ § 53 lõike 3 kohaselt Riigikohtu esimehele ühe kuu jooksul pärast konkursiteate avaldamist väljaandes Ametlikud Teadaanded. Dokumendid on oodatud märgusõna “Kohtuniku konkurss” all Riigikohtu aadressile Lossi 17, 50093 Tartu või elektrooniliselt aadressile info@riigikohus.ee

Täiendavat informatsiooni konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada telefonil 730 9035.

 

Lugupidamisega
Valdek Laur

Justiitsministeerium
Avalike suhete talitus
Tel: 620 8238
GSM: 534 26784

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus