Kati Maitse-Pärkna ja Silvia Kruusmaa asuvad tööle Euroopa delegaatprokuröridena

03.12.2020 | 10:41

3.12.2020. Euroopa Prokuratuuri (EPPO) Kolleegium nimetas Eesti delegaatprokurörideks Kati Maitse-Pärkna ja Silvia Kruusmaa Põhja ringkonnaprokuratuurist.
    • Jaga

3.12.2020. Euroopa Prokuratuuri (EPPO) Kolleegium nimetas Eesti delegaatprokurörideks Kati Maitse-Pärkna ja Silvia Kruusmaa Põhja ringkonnaprokuratuurist.

„Euroopa delegaatprokurörid kuuluvad Euroopa Prokuratuuri koosseisu, kuid töötavad Eestis kohapeal ning hakkavad juhtima kriminaalmenetlust oma riigis ning esindavad süüdistust liikmesriigi kohtus,“ selgitas justiitsminister Raivo Aeg. „Euroopa delegaatprokuröri ülesannete hulka kuulub ka tiheda koostöö tegemine teiste riikide delegaatprokuröridega piiriülestes kriminaalasjades. Väga oluline on rõhutada, et Euroopa prokuratuuri töö on sõltumatu liikmesriikide ametkondlikest või poliitilistest huvidest ning sellega tõuseb ka piiriüleste majanduskuritegude uurimine uuele tasemele,“ lisas minister.

Riigi peaprokurör Andres Parmase sõnul liituvad Eestist EPPO-ga väga professionaalsed ning heade teadmiste ja kogemustega prokurörid. „Silvia on väga heade majanduskuritegude teadmistega ning on saavutanud häid töötulemusi. Kati on mitmekülgsete kogemustega, ta on muuhulgas ka ise olnud EPPO loomise juures.“

Euroopa delegaatprokurör esindab liikmesriigis Euroopa Prokuratuuri ja on samal ajal ka liikmesriigi prokuratuuri tegevliige ning võib osaliselt täita riigisiseseid ülesandeid. Eestist ametisse nimetatud delegaatprokurör nimetatakse delegaatprokuröri ametiajaks riigisiseselt riigiprokuröri ametikohale. Hetkel töötab Kati Maitse-Pärkna Põhja ringkonnaprokuratuuri raskete varavastaste ja küberkuritegude osakonna vanemprokurörina ning Silvia Kruusmaa majanduskuritegude osakonna ringkonnaprokurörina. EPPO juures asuvad nad eelduslikult tööle veebruaris. Ametikoht on tähtajaline kestusega viis aastat, võimalusega seda pikendada.

Euroopa Prokuratuuri ülesannete täitmisel on Euroopa delegaatprokurör oma tegevuses Eesti prokuratuurist sõltumatu. Konkreetsetes kriminaalasjades juhendab Euroopa delegaatprokuröri Eestist ametisse nimetatud Euroopa prokurör.

EPPO alustab kava järgi tööd järgmise aasta esimeses pooles. Loodava asutuse eesmärk on tagada Euroopa Liidu finantshuve kahjustavate kuritegude tõhusam menetlus. See tähendab, et EPPO hakkab uurima ELi toetustega seotud kelmusi ja sellega seonduvaid kuritegusid nagu näiteks välja petetud vahenditega toime pandud rahapesu, keerulisi piiriüleseid käibemaksupettusi ning ELi eelarvet kahjustavaid korruptsioonikuritegusid.

„Peame EL rahadega seotud pettuste vastast süsteemset tegevust väga oluliseks ja näeme, et EPPO-l võib selles kujuneda kaalukas roll. Seetõttu ootame, et EPPO hakkaks kiirelt tööle ja aitaks saavutada seda, et toetusfondide raha kasutamine muutuks senisest veel paremini kontrollituks ja tõhusamaks. Eeskätt on EPPO meie jaoks tähtis, et vältida rahvusvahelise ulatusega pettuseskeemide kasutamist, tagada ausat konkurentsi ja seeläbi soodsamaid ning kvaliteetsemaid teenuseid lõpptarbijale. Kati ja Silvia on võimekad prokurörid, et seda kõike saavutada. Soovime neile edu ja jaksu,“ lisas riigi peaprokurör Parmas.

Praeguseks on Euroopa Prokuratuuriga ametlikult liitunud 22 liikmesriiki. Asutuse kesktasand asub Luksemburgis, kus töötab igast liikmesriigist ametisse nimetatud üks Euroopa prokurör. Eestist nimetati juulis Euroopa prokuröriks Kristel Siitam-Nyiri.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus