Kinnistuportaali vastu toimus rünne

10.01.2012 | 00:00

    • Jaga
Nädalavahetusel rünnati mobiil-ID autentimislahenduse kaudu registrite ja infosüsteemide keskuse poolt hallatavat kinnistuportaali, mille tulemusena said mitmed inimesed oma telefonidele mobiil-ID autentimise sõnumeid, mis palusid sisestada portaali sisenemiseks PIN 1 parooli. 

Teadaolevalt kinnistuportaalile tehtud ründe tagajärjel mingeid kahjustavaid tagajärgi ei tekkinud ning registrite ja infosüsteemide keskus on teinud politseile ründe kohta avalduse.

Registrite ja infosüsteemide keskuse direktori Mehis Sihvarti sõnul on igasugune rünne riiklike infosüsteemide vastu üheselt taunitav ning tegemist on pahatahtliku aktiga. „RIK teeb endast kõik oleneva, et tulevikus saaksid sellised ründed veelgi kiirema reageeringu osaks,“ ütles Sihvart.

RIK paneb kõigile mobiil-ID kasutajatele südamele, et enne oma PIN-ide sisestamist peab veenduma, et PINi sisestamise protsessi on algatanud inimene ise ning et sõnumiga saadetud kontrollkood on sama, mis portaalis näidatakse.

Kinnistuportaal on veebipõhine infosüsteem, mis võimaldab koostada kui ka esitada kinnistamisavaldusi ja jälgida esitatud avalduste menetlusinfot reaalajas. Lisaks kinnistamisavaldustele saavad portaali kasutajad soovi korral koostada ja esitada määruskaebuseid tehtud kandemääruste peale, anda kinnistusraamatusse kande tegemiseks vajalikke nõusolekuid ning volitada isikuid kinnistamisavalduse esitamiseks. Kinnistuportaal on mõeldud kasutamiseks kõigile, kellel on vaja esitada kinnistamisavaldus, ilma notariaalselt tõestatud asjaõiguslepingut lisamata.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus