Kohtuekspertidel oli tegus aasta

29.12.2011 | 00:00

    • Jaga
Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi (EKEI) uue hoone ametlikust avamisest saab peagi mööda esimene aasta, mille jooksul on teostatud ligikaudu 45 ekspertiisiliigi peale kokku enam kui 9400 ekspertiisi ja uuringut. Regiooni kaasaegseimat hoonet ennast on käinud uudistamas ligikaudu 80 delegatsiooni nii kodu- kui välismaalt

Lõppeval aastal teostati instituudis 4600 kriminalistika, 2400 kohtupsühhiaatria ja 2300 kohtuarstlikku ekspertiisi. Neile lisandub ligikaudu 6000 uuringut, millest märkimisväärse osa moodustavad narkojoobes juhtimisel tabatud isikud.

Instituudi direktori Üllar Lanno sõnul tuleb tunnustada kõiki tänaseid töötajaid märgatavalt tõusnud panuse eest menetlejate päringutele vastamisel. „Samuti väärib esiletõstmist justiitsministeeriumi tulevikku suunatud otsust suurendada juba järgmisest aastast märgatavalt DNA ekspertiiside rahastust, mille tulemusel kiireneb olulisel määral kogu kohtueelse uurimise protsess.“

Instituudi arengust tervikuna võib eraldi esile tuua eurotsooniga liitumisest tuleneva „mündiekspertiisi” tekkimise, mille teostamiseks tuli aasta alguses soetada ka eriaparatuur. Kogu eurovõltsingute statistika ja näidistega saab tutvuda siit: http://www.ekei.ee/53133 .

Teine oluline arengusamm oli seotud inimese virtuaalse uurimise tehnoloogia kasutuselevõtuga, mida Euroopas omab kõigest 5 kohtuekspertiisi asutust. Selle tehnoloogiaga on aasta jooksul teostatud umbes10% kõigist inimese uurimisele suunatud ekspertiisidest. Tegemist on elavale või surnud kannatanule tehtavast ekspertiisist, millega antakse esmakordselt kohtuarstiteadusele võimaluse uurida inimest 3D kujutise abil.

Lisaks sõlmiti sama tehnoloogia põhjal koostöökokkulepe Hollandi kohtuekspertiisi instituudiga, kus nimetatud uue tehnoloogia abil alustatakse teadusprojekti surmaaja kindlakstegemiseks inimese sees jätkuvate protsesside ja koemuutuste abil.

Kolmas suurem areng on seotud küberkuritegevuse uurimise tõhustamisega, kus FBI Cyber Division personali EKEI visiidi tulemusel tihenenud koostööga paranes digitaalsete tõendite uurimise kvaliteet. Hea koostöö sai kinnituse novembris toimunud ühisoperatsioonil, mille käigus tabati Eestist juhitud globaalne küberkurjategijate võrgustik. Küberkuritegevuse valdkonnas saab heaks saavutuseks lugeda ka EKEI, TTÜ ja PPA ühisprojektina saadud Euroopa Komisjoni välisrahastust Küberkuritegevuse Uurimise Akadeemilise koolitus- ja kompetentsikeskuse rajamiseks, mille raames hakatakse tehnilise väljaõppe koolitustega tegelema juba järgmisel aastal.

Digitaalmeetoditega tõendite uurimisvõimalusi on olulisel määral laiendanud kuulide- ja padrunikestade automatiseeritud võrdlussüsteem, mille tulemusel on analüüsile kuluv aeg oluliselt vähenenud. Digitaalsetest seadmetest hankis instituut menetlusasutustega koostöös uue 3D kaamera sündmuskoha salvestamiseks, millega tekkis uus kvalitatiivne tase kuriteo sündmuskoha uurimises.

Kohtuekspertiisis tervikuna on uus suund mikrojälgede uuringud. Näiteks sai lõppeval aastal soetatud Eesti-©veitsi välisabi projektina skänneeriv elektronmikroskoop, mis oma tasemelt kuulub maailma tippude hulka. Näiteks on võetud mikroskoop metalliosakeste uurimisele lisaks kasutusele ka printerite ja kirjutusvahenditega jäetud jälgede uurimiseks.

Aasta lõpus on instituudis toimunud töö põhiliselt tehnilise valmisoleku loomisega üleminekuks üleeuroopalise DNA ja sõrmejälgede registri paremale kasutusele. Peale üleminekut võrreldakse kurjategijate DNA ja sõrmejälgede andmeid Euroopa Liidu liikmesriikide registritest kord ööpäevas. Selline üleeuroopaline koostöö võimaldab otsida leitud DNA või sõrmejälgede omanikku kõigist Euroopa Liidu liikmesriikidest.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus