Kohtuekspertiisi valdkonna arendajaid said EKEI teenetemärgi

30.11.2009 | 00:00

    • Jaga
Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (EKEI) andis välja kolm teenetemärki tunnustamaks inimesi, kes on märkimisväärselt panustanud Eesti kohtuekspertiisi valdkonna arendamisesse.

Teist aastat väljaantava teenetemärgi said seekord Euroopa Kohtuekspertiisi Instituutide Koostöövõrgustiku auliige Ingvar Kopp, justiitsministeeriumi asekantsler Martin Hirvoja ning  Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi keemiaosakonna ekspert Meelis Toomet.

EKEI direktori Üllar Lanno sõnul anti professor Ingvar Koppile teenetemärk Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi kvaliteedi ja tehnoloogia arendamisele kaasaaitamise eest. „Ingvar Kopp on Rootsi kohtuekspertiisiasutuse pikaajalise juhina andnud meie valdkonnale Eestis lähtekoha kvaliteedisüsteemi rajamiseks ning toetanud meid metoodikate ning tehnoloogia välisabi koordinaatorina taasiseseisvumisjärgsel perioodil.“

Martin Hirvoja sai teenetemärgi olulise panuse eest kohtuekspertiisivaldkonna arendamisel. "Kohtuekspertiis on teaduspõhine ning keeruline eluvaldkond, mille edendamine eeldab pidevat pühendumist – just sellist pühendumist on Martin Hirvoja kriminaalpoliitika asekantslerina töötades üles näidanud,"  sõnas Lanno.

Meelis Toometile anti teenetemärk kauaaegse laitmatu tööpanuse ning tehnoloogia arendamise eest.“Ta on parim eeskuju meile kõigile kohtueksperdi tegelikust olemusest ja põhimõttekindlusest,“ ütles Lanno.

EKEI tegevuse põhieesmärk on kohtuekspertiiside tegemine, ekspertiisivaldkondade arendamine ning riiklike andmekogude ja registrite valdamine.

2010. aasta sügisel valmib Tallinnas EKEI uus peahoone, mis saab olema Läänemere piirkonna üks nüüdisaegsemaid kohtuekspertiisi laboreid. Uues hoones saab hakata läbi viima virtuaallahanguid, lõhkeseadeldiste ja plahvatuste ekspertiise, DNA-ekspertiise, IT-kuritegevuse uurimist ja palju teisi ekspertiise, kasutades uusimaid tehnoloogilisi lahendusi ja uurimismeetodeid.

Hoone ehituse käiku saab jälgida ka ajaveebis aadressil: http://uusmaja.ekei.ee/

Lugupidamisega
Diana Kõmmus

Justiitsministeerium
Avalike suhete talitus
Tel. 620 8118
GSM 533 15431
diana.kommus@just.ee

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus