Kohtunikuabi amet saab täna 15 aastaseks

03.02.2012 | 00:00

    • Jaga
Juba 15 aastat on kohtunikuabid täitnud olulist ülesannet tagades kohtulike registrite pidamise ja registriandmete õigsust.

Justiitsminister Kristen Michali sõnul on kohtunikuabi ameti tekkimise põhjuseks 1995. aastal  jõustunud äriseadustik, millega otsustati äriregistri pidamine anda kohtutele. „Äriseadustiku jõustumisega pandi registrile suur vastutus, mis eeldas registripidaja juriidilist asjatundlikkust ja sõltumatut positsiooni. Samuti nähti kohtunike järelevalve all oleva registri loomises võimalust vähendada võimalike kohtuvaidluste arvu ja hoida kokku halduskuludelt,“ lisas minister.

Ministri sõnul otsustasid alguses registrikannete tegemise üle kohtunikud, kuid juba 1996. aastal muudeti taas registrite pidamist reguleerivaid seadusi, millega loodi nii  toonastes kinnistusametites kui ka registriosakondades kohtunikuabide ametikohad.“Esimene kohtunikuabi eksam toimus 1997. aasta jaanuaris, mille tulemusena nimetas tolleaegne justiitsminister Paul Varul sama aasta 3. veebruaril ametisse esimesed 41 kohtunikuabi,“ lausus Michal.

Täna on kohtunikuabisid ametis 63. Nendest 32 kinnistusosakonnas, 20 registriosakonnas ja 4 maksekäsuosakonnas. 7 kohtunikuabi on ametis maakohtute õigusteenistuses.

Kohtunikuabide ülesanded ja vastutusvaldkonnad sõltuvad sellest, millises osakonnas kohtunikuabi ametis on. Näiteks nii kinnistuosakonna kui ka registriosakonna kohtunikuabid lahendavad osakonda saadetud isikute avaldusi ja teevad avalduse õiguspärasuse korral kandeid kohtulikesse registritesse, nagu näiteks kinnistusraamatusse, äriregistrisse või pärimisregistrisse. Samas jälle maksekäsuosakonnas viivad kohtunikuabid läbi maksekäsu kiirmenetlusi, mis kujutavad endast lihtsustatud korda rahaliste nõuete maksmapanekuks. Õigusteenistuses lahendavad kohtunikuabid aga laia ringi tsiviilkohtumenetluse seadustikust tulenevaid asju nagu näiteks riigi õigusabi ja menetlusabi asjad.

Justiitsministri sõnul on kohtunikuabidest tänaseks kujunenud oma valdkonna spetsialistid, kes on nii kohtusüsteemis kui ka väljaspool väga hinnatud. „Kohtunikeabide töö annab ühest küljest kohtunikele võimaluse enam keskenduda oma töö sisule kui teisest küljest tagab nende töö kvaliteet Eestis olulistes registrites olevate andmete kõrge kvaliteedi, mis on oluline paljudele inimestele. Kindlasti tahan  tänada kõiki kohtunikuabi ametit pidanud inimesi ning soovida tänastele kohtunikeabidele jõudu oma igapäevases töös, sest selle töö kvaliteedist sõltub palju,“ sõnas Kristen Michal

Selleks, et tähistada kohtunikuabi institutsiooni 15. aastapäeva, korraldatakse 30.03.2012 konverents, kus astuvad esinejatena üles need isikud, kes on aegade jooksul kohtunikuabide tegemistega seotud olnud (Viljar Peep, Villu Kõve, Rein Tiivel jt), osaleb ka Euroopa Kohtunikuabide Ühingu esindaja.  

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus