Kohtunikuameti piirangud leevenevad

17.11.2023 | 05:38

Justiitsministeerium on pakkunud välja ja saatnud arvamuse avaldamiseks muudatused, mille tulemusel avanevad kohtunikele uksed ettevõtlusesse.
    • Jaga

Kohtuniku ametikitsendused on kehtinud seni viimased 20 aastat ja seetõttu oli vajalik ametikoha kaasajastamine ja piirangute ülevaatamine. „On kohtunike põlvkonnavahetus, mis tingib kohtunikuameti muutusi, et vastata uute juristide ootustele tööandjale. Kohtunikud hindavad oma arengu toetamist ja tagasiside saamist oma tööle,“ sõnas minister Laanet.
 
Muudatuse eesmärk on anda kõrgema astme kohtunikule pädevus madalama astme kohtunikule tagasiside andmiseks, võimaldada kohtunikul töötada osalise koormusega pikema aja jooksul, lubada kohtunikul tegeleda ettevõtlusega ning lihtsamini taotleda enda teenistusvanuse ülemmäära pikendamist.
 
Muudatusi tehakse toimiva kohtusüsteemi ja ühiskonna jaoks, et meil oleks piisavalt kohtunikke ja kohus töötaks hästi. Kohtunike järelkasvu jaoks tuleb muuta töö kohtus noorte jaoks atraktiivsemaks ja arvestada uue põlvkonna ootustega tööelule. Mitte vähem oluline on hoida süsteemis ka kogenud kolleege.
 
Kohtunikul ettevõtjana tegutsemiseks on vajalik kohtu esimehe nõusolek ja kohtunik peab vältima huvide konflikti. Kohtunik saab tegeleda vaid sellise ettevõtlusega, mis on kooskõlas kohtuniku eetikakoodeksiga. 
 

Sessi Popel

avalike suhete nõunik