Korruptsiooni ennetamiseks rakendatakse ministritele uus tegevuspiirang

12.05.2022 | 08:00

Justiitsminister Maris Lauri tutvustas riigikogule eile esimesel lugemisel justiitsministeeriumis ette valmistatud eelnõu, millega senine soovituslik tegevuspiirang ministritele kirjutatakse seadusesse.
    • Jaga

„Korruptsioon tekitab ebavõrdsust ja taastoodab vaesust – meie riigi rataste õlitamise asemel vajutab see hoopis rattad sügavamale liiva sisse. Igat võimalust selle ennetamiseks tuleks alati ära kasutada ja see ongi selle eelnõu peamine eesmärk,“ sõnas justiitsminister.

Eelnõuga seadusesse lisatav tegevuspiirang tähendab, et kuue kuu jooksul pärast ministrina töötamist on keelatud asuda tööle juhtimis- või kontrollorgani liikmena sellises eraõiguslikus juriidilises isikus, mis kuulub tema poolt ministrina juhitud ministeeriumi valitsemisalasse. Seda juhul kui minister on oma ametiaja jooksul langetanud selle tegevust puudutavaid olulise mõjuga otsuseid või kui neil on lepingulised suhted tema juhitud ministeeriumiga.

Veidi enam kui aasta tagasi kiideti valitsuses heaks huvide konflikti vältimise juhised. „Keeld ministril asuda pärast ametikohalt lahkumist teatud perioodil tööle oma valitsemisala äriühingu või sihtasutuse juhtimis- või kontrollorgani liikmena on meil hea tava tasandil kokku lepitud, nüüd on aeg kirjutada see ka seadusesse,“ lisas Lauri.

Samuti täpsustatakse seaduse sõnastust, et selgelt oleks mõistetav põhiseaduslik piirang, mille kohaselt ei tohi valitsuse liige kuuluda aktsiaseltsi, osaühingu või tulundusühistu juhatusse või nõukokku.

„Põhiseaduse kohaselt ei tohi Vabariigi Valitsuse liikmed olla üheski muus riigiametis ega kuuluda tulundusettevõtte juhatusse või nõukogusse ja oluline on mõista, et põhiseadus ei erista siin riigi, kohaliku omavalitsuse ega eraomandis olevaid äriühinguid,“ selgitas Maris Lauri.

„See ei välista valitsuse liikme asumist ametikohast tulenevatesse ametitesse, näiteks olla mõne sihtasutuse nõukogus või esindada riiki ettevõtte üldkoosolekuna.“

Kertu Laadoga

Avalike suhete nõunik