Korruptsiooni ennetuse nõukogu: korruptsioon hävitab usaldust riigi ja kodaniku vahel

11.01.2017 | 14:04

11.01.2017. Justiitsministeeriumis kogunes eile esimest korda korruptsiooni ennetuse nõukogu, kus tutvustati korruptsiooni ennetuse prioriteete, millest on 2017. aastal olulisemad korruptsiooni ennetamine riigi äriühingutes, ärikorruptsioon ja noorte teadlikkuse parandamine. 
    • Jaga

11.01.2017. Justiitsministeeriumis kogunes eile esimest korda korruptsiooni ennetuse nõukogu, kus tutvustati korruptsiooni ennetuse prioriteete 2017.aastal, millest olulisemateks on korruptsiooni ennetamine riigi äriühingutes, ärikorruptsioon ja noorte teadlikkuse parandamine.

Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul algab edukas korruptsiooniennetus just teadlikkuse parandamisest. „Korruptsiooni on võimalik ohjeldada erinevate meetmetega. Esiteks, tahame muuta riigi äriühingute nõukogude liikmete nimetamise korda, andes selle sõltumatu nimetamiskomitee kätte, kuhu kuuluksid näiteks eraettevõtjad ja kõrged riigiametnikud. Kindlasti pöörame tähelepanu huvide konflikti ennetamisele äriühingute nõukogudes,“ selgitas justiitsminister.

„Teiseks on käimasoleva haldusreformi käigus kohalikel omavalitsustel uus võimalus korruptsiooni tõrjuda, suurendades uute haldusüksuste moodustumise käigus otsuste ja tegevuste läbipaistvust,“ ütles Urmas Reinsalu.

Korruptsiooni ennetuse nõukogu liikme peaprokurör Lavly Perlingu sõnul on korruptsioonivastase võitluse tulemused ette näidata igast Eestimaa piirkonnast, erinevatest valdkondadest ning erinevate tegevuste kaudu. „Riigi õigussüsteem on avastanud neid kuritegusid edukalt. Kindlasti tuleb rõhk panna just nende kuritegude menetlemisele, mille kaudu saavutatakse positiivseim mõju ühiskonnale – rohkem usaldust, usku ja läbipaistvust. Vähendamaks korruptsiooni ühiskonnas tuleb tähelepanu pöörata ennetusele ja eetikale, koostööd peavad tegema era- ja avalik sektor ning menetlused, mis läbi viiakse, peavad olema kiired ja tõhusad,“ rõhutas riigi peaprokurör Lavly Perling.

Lisaks tutvustati korruptsiooni ennetuse nõukogule justiitsministeeriumi uut e-kursust. E-kursus on mõeldud riigi ja omavalitsuste äriühingute juhtidele, aga  ka kõigil teistel on võimalik  omakorruptsioonialaseid teadmisi testida ning lahendada huvide konflikti, eetika ja korruptsiooni teemalisi küsimusi.

Nõukogu liikmed on audiitorfirma Ernst & Young siseaudiitor ja juhtivkonsultant Marilin Pikaro, riigikontrolli kohaliku omavalitsuse auditi osakonna peakontrolör Airi Mikli, riigi peaprokurör Lavly Perling, MTÜ Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liige Asso Prii, teenusmajanduse koja tegevjuht Evelyn Sepp, ettevõtja Karli Lambot ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste liidu tegevjuht Maris Jõgeva. Liikmed on valitud selle järgi, et nad on oma tegevusvaldkonnas ja ühiskonnas korruptsiooniennetuse teemal kõneisikuteks ning aitavad seeläbi teemale tähelepanu juhtida.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus