Korruptsioonivastases võitluses paistab Eesti silma heade tulemustega

13.06.2023 | 11:43

Euroopa Nõukogu juures asuva korruptsioonivastase riikide ühenduse hinnangul on Eesti saanud rahvusvaheliste soovituste täitmisega kenasti hakkama. Viieteistkümnest soovitusest üksteist on ellu viidud täielikult, ülejäänud neli soovitust on seni täidetud osaliselt.
    • Jaga

„Viienda hindamisvooru järel on hea tõdeda, et Eesti korruptsiooni ennetamise näitajatega ollakse rahul. Rahvusvahelisi soovitusi oleme täitnud 73% ulatuses – see kinnitab, et Eesti on riik, mis pingutab korruptsiooni ennetamise ja läbipaistvuse suurendamise nimel. Läbipaistvus ja usaldus riigi vastu on olulised Eesti turvalisuse pandid,“ sõnas justiitsministeeriumi analüüsitalituse juhataja Mari-Liis Sööt.

Hindamise käigus tõsteti Eesti puhul esile ministrite ja poliitiliste nõunike lobistidega kohtumiste avalikustamist ning lobikohtumiste reeglite loomist. Samuti leidsid tunnustust huvide konflikti vältimise reeglid ja nende täitmiseks vajalik nõustamine ministritele ja nende nõunikele.

„Võrreldes eelneva hindamisvooruga on Eestis hakatud tähelepanu pöörama poliitiliste nõunike huvide deklareerimisele. Eraldi toodi välja ka selged huvide konflikti vältimise reeglid politsei- ja piirivalveametis, kus pingutatakse korruptsioonialase teadlikkuse suurendamise ning võimalike korruptsiooniriskidega arvestamise nimel,“ tähendas Mari-Liis Sööt justiitsministeeriumist.

Kuigi korruptsioonivastase võitluse hindamine sai ametliku lõpu, ootab Euroopa Nõukogu Eestilt veel aeg-ajalt teavet ülejäänud soovituste täitmise kohta, mis on rahvusvahelise ühenduse hinnangul seni täidetud osaliselt.

Justiitsministeeriumi analüüsitalituse juhataja kinnitusel tuleb korruptsiooni ennetamise nimel pingutada edaspidigi. „Rahvusvahelised hindajad tõid välja, et Eestilgi on oluline tööalasest rikkumisest teavitaja kaitse seadus vastu võtta. See on praegu kooskõlastusringil. Samuti peame edaspidi selgitama ministrite töökohajärgsete piirangute ulatust, et ennetada avalike positsioonide kasutamist erahuvides,“ rääkis Mari-Liis Sööt justiitsministeeriumist.

Korruptsioonivastase riikide ühenduse ehk GRECO viienda hindamisvooru aruandega saab tutvuda siin.

Andri Küüts

avalike suhete nõunik