Läänemets ja Laanet leppisid kokku uued kuritegevuse vastase võitluse prioriteedid

04.10.2023 | 16:31

Täna allkirjastasid siseminister Lauri Läänemets ja justiitsminister Kalle Laanet kokkuleppe, millega seatakse järgnevaks aastaks politseile ja prokuratuurile kuritegevuse vastaseks võitluseks uued prioriteedid.
    • Jaga

Lauri Läänemetsa sõnul pöörab politsei järgmisel perioodil kõigi teiste teemade kõrval erilist tähelepanu kriminaaltulu tuvastamisele, selle arestimisele ja konfiskeerimisele ning laste ja noorte kaitsmisele narkokuritegevuse kahjuliku mõju eest. Selle kõrval on oluline prioriteet alaealiste vastu suunatud seksuaalkuritegude vastane võitlus nii veebis kui ka piiride üleselt. 

„Kurjategijad ei vali seda, mille või kelle nad kuritegeliku kasu nimel ohverdavad. Peame andma väga selge sõnumi, et kuritegevus ei tasu ära. Sel põhjusel pööravad politsei ja prokuratuur erilist tähelepanu kriminaaltulu tuvastamisele, arestimisele ja konfiskeerimisele. Võimalik kuritegevuslik tulu ei tohi anda mõtteid uuteks kuritegudeks. Sama oluline on see, et me ühiskonnana kaitseme suure hoolega oma lapsi ja noori nii narko- kui ka seksuaalkuritegevuse eest. Mõlema teema puhul keskendume veelgi enam veebis ja riigipiiride üleselt toimuvale, et tabada kuritegelikud võrgustikud, kes kuritegude taga on,“ rõhutas siseminister Lauri Läänemets.

Justiitsministeeriumi üks lähiaastate prioriteet on kriminaalmenetluste tõhusamaks muutmine. „Tõhus menetlus tähendab, et seda tehakse mõistliku aja jooksul ning asjatundlikult. Selgitamaks välja, millised menetluse lõigud täpsemalt remonti vajavad, kutsusime sel aastal justiitsministeeriumi juurde ekspertide töörühma, kes aitab meil vajalikke muudatusi välja töötada,“ sõnas justiitsminister Kalle Laanet. Tema ja siseminister pidasid vajalikuks seada menetluste efektiivsemaks muutmine ka üheks kuritegevuse vastase võitluse prioriteediks.

„On oluline, et kriminaalmenetlusi viidaks läbi efektiivselt, andmata seejuures järele menetluse kvaliteedis. Tõhus menetlus eeldab nii seadusandja kui ka prokuratuuri, uurimisasutuse ja kohtu ühist pingutust. Täna kokku lepitud prioriteetidega anname edasi meie ootused politseile ja prokuratuurile, kes teevad tänuväärset tööd meie turvalisuse ja õiguskorra kaitseks,“ ütles Kalle Laanet. Seatud prioriteetide rakendamiseks töötavad politsei ja prokuratuur lähiajal välja täpsema rakenduskava.

Valitsuse kuritegevusvastased prioriteedid seati esimest korda 2005. aastal siseministri ja justiitsministri Laulasmaa kohtumisel. Kohtumised toimuvad regulaarselt ja ministrid vaatavad koos prokuratuuri, politsei ja kaitsepolitsei juhtidega igal kohtumisel valitsuse kuritegevusvastased prioriteedid üle, et hinnata nende mõju ja leppida kokku ühised sammud seatud eesmärkide elluviimiseks.

Kuritegevuse statistikaga saab tutvuda justiitsministeeriumi veebilehel.

Andri Küüts

avalike suhete nõunik