Laanet: Euroopa Liidu õigusloome maht teeb muret ka Soomele

31.01.2024 | 08:07

Justiitsminister Kalle Laanet kohtus eile Helsingis Soome justiitsminister Leena Meriga. Kolleegid nõustusid, et naaberriigid võiksid ühtlustada oma positsioone Euroopa Liidu suureneva bürokraatia vastu.
    • Jaga

Eesti justiitsministri sõnul on Euroopa Liidu õigusloome maht muutnud väga intensiivseks. „See seab raskesse olukorda eriti Eesti-sugused liidu liikmesriigid, kelle avalik teenistus on õhuke ega ole paljude teiste liikmesriikidega võrreldav,“ sõnas Kalle Laanet. Ta lisas, et 80% Eesti justiitsministeeriumi tööst on juba praegu seotud Euroopa Liidu õigusloomega.

Ministri sõnul piirab ülemäärane reguleerimine juba täna nutikaid lahendusi ja mõjub ettevõtlusele koormavalt. „Seda muret on väljendanud ka Eesti ettevõtjad ise. Nende sõnul on Euroopa Liidus vaja selgeid reegleid ja tõhusat konkurentsi, aga väiksemat halduskoormust. Iga valdkonna üksikasjalik reguleerimine ei aita neid eesmärke täita. Seetõttu leian, et peaksime üheskoos keskenduma ettevõtlust tarbetult koormava ning halduskoormust suurendava bürokraatia leevendamisele,“ leidis justiitsminister Kalle Laanet.

Soome justiitsminister Leena Meri oli Eesti ametikaaslase seisukohaga nõus. Tema sõnul tuleb Soome jaoks ette olukordi, kus Euroopa Liit nõuab mõne valdkonna regulatsioonide ühtlustamist, kus neil pole siseriiklikult üldse probleemi.

Möödunud nädalal väljendas sarnast seisukohta ka Saksamaa justiitsminister dr Marco Buschmann, kelle sõnul tuleb ülemäärase Euroopa Liidu õigusest tuleneva halduskoormuse vähendamise nimel pingutada. Temagi leidis, et probleemide välja selgitamises ning lahenduste pakkumises oleks suurtel ja väiksematel liidu liikmesriikidel mõistlik koostööd teha.
 

Andri Küüts

avalike suhete nõunik