Laanet: Euroopa peab keskenduma ei muule kui sõjas Ukraina toetamisele

23.01.2024 | 15:53

Justiitsminister Kalle Laaneti hinnangul on Euroopa Komisjoni algatustega seotud töökoormus Eesti-sugustele riikidele praegu liiga koormav. Seda ütles ta täna Saksamaa justiitsminister dr Marco Buschmannile.
    • Jaga

Saksamaa justiitsminister dr Marco Buschmann väljendas, et eriti praegu, kui Euroopas on sõda, tuleb tegeleda ülemäärase Euroopa Liidu õigusest tuleneva halduskoormuse vähendamisega. Ta leidis, et probleemide välja selgitamises ning lahenduste pakkumises oleks suurtel ja väiksematel liidu liikmesriikidel mõistlik koostööd teha.

Eesti justiitsminister Kalle Laanet nõustus ametikaaslasega. „Olukorras, kus Euroopas on sõda, on meile olulisimad Ukraina toetamine ja siseriiklikult ajakriitiline õigusloome. Meil lihtsalt pole piisavalt inimesi, kes kõikide Euroopa Komisjoni algatustega tegeleda jõuaksid. Seetõttu on oluline, et saaksime ühiseid jõupingutusi suunata kõige akuutsematele küsimustele. Neist olulisim on Ukraina toetamine selleks, et nemad võidaks ja agressor kaotaks,“ ütles Laanet.

Ministrid leidsid, et lisaks rahalisele ja sõjalisele toetusele tuleb keskenduda ka sõja järelmõjudele. „Kui Ukraina on sõja võitnud, tuleb sõjakuritegude toime panijad vastutusele võtta ja Ukrainale sõjas tekitatud kahju hüvitada. Selleski oleme Saksamaa ametivennaga ühte meelt,“ kinnitas justiitsminister Kalle Laanet.

Eesti justiitsminister tunnustas sakslasi jõupingutuste eest Ukraina toetamisel olukorras, kus Saksamaa majandus on languses.

Saksamaa justiitsminister dr Marco Buschmann leidis, et sakslastel on Eesti digilahendustest palju õppida. Ennekõike huvitas teda digitaalne kohtumenetlus, millega Eesti on Euroopas esirinnas. „Rõõm oli Euroopa Liidu ühe suurima liikmesriigi justiitsministrilt kuulda, et sakslased soovivad bürokraatia vähendamiseks eestlastelt eeskuju võtta. Jagasime külalistega oma teadmisi ja kogemusi ning teeme seda meeleldi ka edaspidi,“ sõnas Kalle Laanet.

Andri Küüts

avalike suhete nõunik