Lapse õigusi puudutavates perekonnaasjades saavad edaspidi rohkem inimesi õigusnõu küsida

22.06.2023 | 10:10

Alates 16.06.2023 saavad kohtumisega õigusnõustamist lapse õigusi puudutavates perekonnaasjades küsida inimesed, kelle ühe kuu brutosissetulek on kuni 2000 eurot. Varem oli sissetuleku piirmääraks 1700 eurot.
    • Jaga

„Riik peab kandma hoolt selle eest, et laste õigused oleksid tagatud ja lastele ning lastega seotud peredele antaks õigeaegset ja vajalikku abi. Muutunud majandusoludes, sh peretoetuste tõusu arvestades, on oluline, et ka õigusalane esmanõustamine oleks abi vajavatele lastega peredele jätkuvalt kättesaadav,“ sõnas justiitsminister Kalle Laanet. „Piimäära tõstmine on vajalik selleks, et tagada riigi toetatava õigusnõustamise kättesaadavus suuremale hulgale abivajajatele, kui seni kehtinud piirmäär seda lapse õigusi puudutavates perekonnaasjades võimaldas,“ lisas Laanet.

Muudatus puudutab üksnes osa teenuse sihtgrupist – inimesi, kes soovivad saada kohtumisega õigusnõustamist lapse õigusi puudutavates perekonnaasjades.

„Kehtiv piirmäär on palga-, peretoetuste ja hinnakasvule ning tegelikule vajadusele jalgu jäänud ning piirab lastega perede ligipääsu riigi toetatavale õigusnõustamisele,“ selgitas Laanet. Selleks, et brutosissetuleku piirmäärad oleksid proportsionaalsed elatustasemega, sh tõusnud peretoetustega, suurendatakse sissetuleku piirmäära 300 euro võrra.

Madalate piirmäärade ja kõrge inflatsiooni tõttu langes 2021. ja 2022. aastal nõudlus teenuse järele märgatavalt. Aastal 2023 on nõudlus kerges tõusujoones võrreldes sellele perioodile eelnenud aastatega. Sissetuleku piirmäära tõstmisel suureneb eelduslikult teenusekasutajate arv. Ülejäänud teenuse osutamise tingimused ja toetatud nõustamistundide ulatus ei muutu. Teistes õigusküsimustes õigusnõu saajale kehtib sissetuleku piirmäär 1200 eurot. Õigusnõustamist osutatakse väheste eranditega kõigis õigusvaldkondades. Õigusteenuse raames ei esindata abivajajat kohtus, samuti ei koostata kohtudokumente, erandiks on lapse õigusi puudutavad perekonnaasjad ja maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamine.

Kohtumisega õigusnõustamist osutatakse üle Eesti suuremates linnades: Haapsalus, Jõgeval, Jõhvis, Kuressaares, Kärdlas, Narvas, Paides, Põlvas, Pärnus, Rakveres, Raplas, Tallinnas, Tartus, Valgas, Viljandis ja Võrus.

Õigusnõu osutab justiitsministeeriumi lepingupartner OÜ HUGO. Täpsemate teenuse osutamise tingimustega saab tutvuda veebilehel juristaitab.ee.

Sessi Popel

avalike suhete nõunik