Lastega tööle asujate tausta tuleb kontrollida

06.05.2024 | 08:43

Justiitsministeerium tuletab lapsevanematele, lasteasutustele ja kohalikele omavalitsustele meelde lastega töötavate inimeste taustakontrolli võimalust. Veebipõhine taustakontrolli lahendus aitab veenduda, kas inimene tohib lastega töötada või mitte.
    • Jaga

Paljud lapsevanemad saadavad oma lapsi suvel laste-, noorte- ja spordilaagritesse. Selliste laagrite ja muude lastele mõeldud aja veetmise võimaluste korraldajatel on oluline teada, et ka hooajatöötajate värbamisel on oluline lastega tööle asujate tausta kontrollida. „Veendumaks, et lastega ei hakka töötama inimesed, kellele see mõne varem toime pandud teo tõttu keelatud on, saab juba mõnda aega teha lihtsa vaevaga taustakontrolli,“ ütles justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika nõunik Anna-Liisa Uisk.

Eesti seadused keelavad teatud väär- ja kuritegude eest karistatud inimestel lastega töötamise. Lasteasutustel on kohustuslik kontrollida, et sellise keeluga inimesed ei satuks näiteks õpetajaks, treeneriks, noorsootöötajaks või lapse tugiisikuks. 2022. aastal jõustunud seadusemuudatused laiendasid piiranguid veelgi ja sätestasid taustakontrolli kohustuse senisest selgemalt. Loodi ka IT-lahendus, mille abil saab lastega töötavate inimeste tausta isikukoodi põhjal karistusregistri kaudu lihtsa vaevaga kontrollida ja seda saab teha ka lapsevanem ise.

Lastega töötavaks isikuks loetakse inimest, kes puutub lastega oma töös või kutsetegevuses, aga ka vabatahtlikus töös, asendusteenistuses, tööturuteenustes või praktikandina vahetult kokku. Lastega töötamise piirang ei laiene aga inimestele, kes võivad tööülesandeid täites juhuslikult teenindada teiste hulgas ka lapsi, näiteks kauplusemüüjad või liinibussijuhid.

Uute töötajate, aga ka praktikantide ja asendusteenistujate värbamisel ning lastega töötamiseks vajaliku tegevusloa andmisel tuleb taustakontrolli tehes veenduda, et inimesele pole lastega töötamine keelatud. Veebilehe e-toimik.ee kaudu saavad tasuta taustakontrolli teha kõik õigustatud isikud – need on lastega töötavate organisatsioonide nagu näiteks üldharidus-, huvi- ja spordikoolide esindajad, aga ka lapsevanemad ja teised laste seaduslikud esindajad.

Vaata videost, kuidas teha taustakontrolli lastega töötamise piirangu kohta.

1. jaanuaril 2023 lisandus tööandjatele ka regulaarse taustakontrolli tegemise kohustus. See tähendab, et tööandja peab juba töötavate inimeste tausta vähemalt korra aastas uuesti kontrollima. „Mõnikord võib inimene lastega tööle asudes olla karistamata, aga panna hiljem toime mõne teo, mis keelab lastega töötamise. Seetõttu tuleb tööandjatel kontrolli teha nii tööle värbamisel kui ka edaspidi regulaarselt vähemalt korra aastas,“ selgitas Anna-Liisa Uisk justiitsministeeriumist.

Taustakontrolli tegemise õigus on teiste seas lapsevanematel ja mõnedel teistel laste seaduslikel esindajatel. Nemadki saavad näiteks oma lapsehoidja, lapse õpetaja või treeneri tausta kontrollida, tehes päringu e-toimik.ee veebilehel ID-kaardi, Smart-ID või mobiil-IDga sisse logides.

Lastega töötamise piiranguga inimese tööle võtmine on karistatav. Samuti on karistatav süstemaatiline taustakontrolli tegemata jätmine ja regulaarse järelkontrolli nõude eiramine. Selliste rikkumiste eest võib juriidilist isikut väärteo korras karistada kuni 32 000 euro suuruse trahviga.

Loe lastega töötamise piirangu ja taustakontrolli tegemise kohta lähemalt veebilehelt just.ee/kontrollitausta.

Andri Küüts

avalike suhete nõunik