Lauri: justiitsvaldkonna digitaliseerimine tagab õigusriigi toimimise

29.04.2021 | 14:47

    • Jaga

29.04.21.Valitsuses heaks kiidetud eelarvestrateegia kohaselt jätkatakse justiitsvaldkonnas infotehnoloogiliste vahendite kasutuselevõtu juurutamist, mis aitab kaasa kriminaalmenetluste tõhustamisele, intellektuaalse omandi õiguste tagamisele, vanglateenistuse ja kohtute tööprotsesside digitaliseerimisele ja kohtuvõrgustiku ning erinevate registrite kaasajastamisele. 

Justiitsminister Maris Lauri sõnul on justiitsvaldkonna digitaliseerimine oluline digitaalse õigusriigi toimimise tõhustamiseks. „Tõhusa õigusriigi kehtivuse ja toimimise eeldus on õiguse kättesaadavus. Selleks on plaanis rakendada digitaalset „õiguskaart“ kogu justiitssüsteemi ulatuses, mille tulemusel suureneb haldusala üleselt nii digitaalse teabe kättesaadavus kui ka selle läbipaistvus.“

Õiguskaare digitaliseerimise projekti raames täiustatakse ja võetakse kasutusele uusi töökeskkondi, mis tagavad vajaliku teabe digitaalse kättesaadavuse ning andmete vahetuse nii süsteemi sees kui väljaspool. Järkjärgult kaotatakse „paberlaigud“ ehk protsessi osad, mille käigus siiani töödeldakse ja vahetatakse teavet paberil või kinniste dokumentide kujul ning võimalusel automatiseeritakse teatud töölõike.

„Selle tulemusena saavad justiitsteenused, nagu näiteks kohtulahendid aga ka erinevates registrites sisalduv info, nii kodanike, ettevõtjate kui ka avaliku sektori organisatsioonide jaoks olema senisest lihtsamini kättesaadavamad. Läbipaistvus ja laiapõhjaline kaasamine on oluline kogu riigi seadusloome kontekstis, mille edendamiseks on töös ka uus koosloome keskkond,“ selgitas Lauri.

Justiitsministeeriumi juhtimisel arendamisel olev digitaalne ja kõigile jälgitav koosloome keskkond koondab tulevikus kogu Eesti elu mõjutava õigusloomeprotsessiga seotud teabe ühte kohta, katab kogu õigusakti loomekaare kuni Riigi Teatajas avaldamiseni ja võimaldab huvirühmade ning ekspertidega koostöös avatumat poliitika- ja õigusloomet.

Digitaliseerimise kõrval on justiitsministeeriumi prioriteetiteks tõhus ärikeskkond ja vägivallaennetus.  Esimese tagamiseks püüdleb meie õiguspoliitiline suund selle poole, et Eesti õiguskeskkond oleks nüüdisaegne, paindlik, atraktiivne, bürokraatiat vähendav ja majanduse konkurentsivõimet tagav.  Vägivaldsete kuritegude vähendamise raames viiakse justiitsministeerium juhtimisel ellu vägivalla ennetamise kokkulepe ja tegevuskava, otsitakse võimalusi taasühiskonnastamise tõhustamiseks ning arendatakse välja usaldusväärne retsidiivsuse ja eluolu monitooringu süsteem.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus