Lauri: Kõlava nime taga võivad olla väikese grupi isiklikud huvid

16.03.2021 | 11:25

    • Jaga

15.03.2021. Justiitsminister Maris Lauri osales täna Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil, kus andis koostööpartneritele ülevaate seni tehtud tööst, tuvastatud ja lahendamist vajavatest probleemidest ning lähiaja plaanidest justiitsministeeriumi haldusalas.

Ametis olevalt valitsuselt on seni heakskiidu saanud korruptsioonivastase tegevuskava kuni aastani 2025, mille eesmärk on suurendada otsuste ja tegevuste läbipaistvust ning teadlikkust korruptsiooniohtlikest olukordadest nii riigisektoris, kohalike omavalitsuste tasandil kui ka eraettevõtetes. Samuti on riigikogu menetluses eelnõu, millega kehtestatakse ministrite poliitilistele nõunikele huvide deklareerimise kohustus.

Valitsuses arutamist ootab aga juba järgmine suur teema, mis puudutab huvide konflikti vältimise juhiseid ministritele ja nende nõunikele ning lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele.

„Riigikogus töötatud aja jooksul on mul ka endal meeles olukordi, kus saadikuna tekkis küsimus, et kelle nimel mõni organisatsioon, kes sinu jutule on tulnud siis tegelikult kõneleb. Kõlava nime taga võivad olla väikese grupi isiklikud huvid ja seega ongi järgmiseks eesmärgiks astuda esimesed sammud täpsustamaks lobitöö ja lobistide mõisteid meie õigusruumis ja reguleerida hea tava selliste organisatsioonidega suhtlemisel,“ sõnas Lauri. 

Lisaks on sel aastal tööplaanis nii erakondade rahastamisega seotud küsimused kui ka nn vilepuhujate eelnõu, mis puudutab erinevaid tööalases kontekstis toimunud rikkumistest teavitamisi ja teavitaja kaitseks ette nähtud mehhanisme.

Samuti jätkab ministeerium oma senist rolli korruptsiooni ennetamisel ja teavitustöö tegemisel. „Leiame, et oluline on selgitada ja suunata elanikkonda ning näiteks ka noori laiemalt nende teemade üle mõtlema, sest korruptsiooni riskide märkamine ja nendest rääkimine on tõhus samm kuritegude ennetamiseks,“ lisas Lauri.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus