Lauri: korduvkuritegevust aitavad vähendada uudsed lähenemised

10.03.2021 | 09:31

10.03.2021. Justiitsminister Maris Lauri ütles sel nädalal Jaapanis Kyotos toimuval ÜRO kuriteoennetuse ja kriminaalõiguse teemalisel kongressil videotervituses, et korduvkuritegevuse vähendamiseks ning uute tehnoloogiakuritegudega võitlemiseks tuleb kasutada innovaatilisi  lahendusi.
    • Jaga

10.03.2021. Justiitsminister Maris Lauri ütles sel nädalal Jaapanis Kyotos toimuval ÜRO kuriteoennetuse ja kriminaalõiguse teemalisel kongressil videotervituses, et korduvkuritegevuse vähendamiseks ning uute tehnoloogiakuritegudega võitlemiseks tuleb kasutada innovaatilisi  lahendusi.

„Üks selle aasta kongressi peateemadest on korduvkuritegevuse vähendamine, mis on nii Eesti kui paljude teiste riikide kriminaaljustiitssüsteemide peamiseks fookuseks. Selleks on meil vaja usaldusväärseid andmeid,“ ütles justiitsminister Maris Lauri oma sõnavõtus.

Lauri sõnul on kriminaaljustiitssüsteemi roll näidata õigusrikkumisi toime pannud inimestele suunda paremuse poole. „Meie ülesanne on ennekõike toetada karistatud inimeste püüdlusi kuritegevusevabale tulevikule. Selleks vajab ümber mõtestamist täna järelevalvele keskenduv kriminaalhooldus ning karistussüsteemis tuleb leida just konkreetsele rikkujale sobiv karistus või sekkumine. Korduvkuritegevuse vähendamine eeldab ka ühiskonnalt valmidust anda endisele kurjategijale uus võimalus,“ rääkis Lauri.

Samuti märkis justiitsminister, et peame oskama ennetada uusi tehnoloogiakuritegusid. „Tehnoloogia arenguga koos areneb ka kuritegevus. Lisaks uutele vormidele on selliseid kuritegusid ka oluliselt keerulisem avastada ning kurjategijad on tihti väga leidlikud ning õigussüsteemist sammu võrra ees.“

“Peame rohkem rõhku paneme uute seadmete tootjate ning koodikirjutajate vastutusele,“ nentis Lauri. „Selleks, et tehnoloogiakuritegusid paremini avastada, peame rohkem kasutama rahvusvahelisi konventsioone, tegema koostööd näiteks kasvõi ÜRO piiriülese organiseeritud kuritegevuse vastase konventsiooni (UNTOC) ning Budapesti konventsiooni rakendamiseks,“ rõhutas Lauri.

 

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus