Lea Danilson-Järg: Põhja- ja Baltimaade koostöö aitab kaasa, et Vene Föderatsiooni kuriteod Ukraina vastu ei jääks karistuseta

09.09.2022 | 14:50

Justiitsminister Lea Danilson-Järg osales Leedus toimuval Põhja- ja Baltimaade justiitsministrite kohtumisel, kus ministrid vahetasid kogemusi kohtute digitaliseerimisest. Samuti räägiti digitaalse kanalite kaudu levitatava vihakõne tõkestamist, sealhulgas Venemaa Ukrainavastase sõja õigustamisega seonduvalt. Lisaks käsitleti naistevastase ja perevägivalla vastase võitluse tõhustamist, aga ka riikide vahelist koostööd vangide loovutamisel koduriigis karistuse kandmiseks. Kõik kohtumisel osalenud riigid avaldasid Ukrainale igakülgset toetust ja arutasid, kuidas pakkuda Ukrainale rahvusvahelisel tasandil veelgi enam abi.
    • Jaga

Kohtumisel peetud ettekandes rääkis justiitsminister Lea Danilson-Järg Eesti praktikast, kuidas kohtute digitaliseerimine on aidanud tagada kodanikele juurdepääsu kvaliteetsele ja kiirele õigusemõistmisele ning võimaldas tagada ka katkematu kohtupidamise koroonaviiruse levikuga seoses kehtestatud piirangute perioodil.
 
„Digitaalne keskkond, kus on võimalik kohtuasja algatamisest kuni lõpliku lahendini teha kõik sammud elektrooniliselt, on võimalik tänu ID-kaardi kasutuselevõtule ja X-tee olemasolule. Just nende lahenduste toel said ka pandeemia ajal Eesti kohtud jätkata tööd minimaalsete häiretega,“ ütles Lea Danilson-Järg kolleegidele peetud ettekandes.
 
Venemaa poolt Ukrainas sooritatud sõja- ja inimsusevastaste kuritegude küsimuses arutati, kuidas saaksid ühendusse kuuluvad riigid Ukrainat toetada. „On äärmiselt oluline, et agressioonis Ukraina vastu ei jääks Vene Föderatsiooni kuriteod karistuseta. Karistamatus võib viia uute kuritegudeni ja seada ohtu kogu ülejäänud maailma rahu ja julgeoleku. Pean väga oluliseks tagada tõhus Venemaa poolt toime pandud kuritegude uurimine, samuti kohtumõistmine ja vastutusele võtmine. Kutsun kõiki Põhja- ja Baltimaid jätkama ja tõhustama koostööd selles vallas,“ ütles oma sõnavõtus Lea Danilson-Järg.
 
Kohtumisel jagasid Soome, Läti ja Norra oma kogemust, kuidas vähendada ja ennetada naistevastast vägivalda. Vihakõne vastase võitluse teema tõstatas ning jagas enda kogemusi Leedu justiitsminister. Süüdimõistetud isikute üleviimisest nende päritolu riiki karistuse kandmiseks kõnelesid Rootsi ja Taani esindajad. 
 
Põhja- ja Baltimaade justiitsministrite ühendusse kuuluvad Eesti, Rootsi, Leedu Norra, Island, Soome Taani ja Läti justiitsministrid. Ühenduse eesmärk on edendada ja suurendada riikide koostööd justiits- ja siseküsimuste valdkonnas.
 

Teele Sihtmäe

avalike suhete nõunik