Lobistidega kohtus mullu kõige enam majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

25.05.2022 | 10:54

Justiitsministeerium tegi koostöös MTÜ-ga Korruptsioonivaba Eesti kokkuvõtte ametiasutuste kohtumistest lobistidega 2021. aastal ja sellest selgus, et kõige enam toimus kohtumisi majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis.
    • Jaga

„Lobistidega suhtlemise avalikkus on üks tugeva demokraatia tunnuseid. Saadud pilt on väga hea ülevaade sellest, mis suunal huviesindus Eestis töötab. Oleme kohtumiste avalikustamisega ja sisu analüüsiga teinud suure edasimineku riigi läbipaistvuse suurendamisel ning tegemist on kõigile huvilistele lihtsa ja mugava tööriistaga, et saada aru, kellega ametiisikud oma töö käigus kohtuvad ning mõista paremini ka seadusandlikke protsesse,“ ütles justiitsminister Maris Lauri. „Samas on veel ka arenguruumi, et info oleks ühetaolisem ja kergemini asutuste veebilehtedel leitav ning analüüsitav. Seega tuleb näha vaeva, et info oleks veel paremini kättesaadav,“ lisas minister.

"Meilt on ikka küsitud, kui suur on lobitöö probleem, et me kohtumisi avalikustama peaks hakkama. Nüüd on igaühel, mitte vaid piiratud isikute ringil, võimalik ise vaadata, kes ja kuidas poliitikakujundajaid mõjutab. Lobi pole probleem - probleem oli siiani andmete puudumine. Edaspidiseks loodame, et kohtumisi hakkavad avalikustama ka riigikogu ning kohalike omavalitsuste liikmed," lisas Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Steven-Hristo Evestus.

Kokku avalikustasid 23 ametiasutust andmed üle 700 kohtumise kohta.

Kõige enam kohtuvad ametiisikud erasektori esindajatega, mis moodustas üle poole kõigist kohtumistest. Kolmanda sektoriga kohtumised moodustasid ligikaudu viiendiku kõigist kohtumistest, neist omakorda ligikaudu 66% olid mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Organisatsioonidest toimus kõige enam kohtumisi Eesti Tööandjate Keskliiduga, järgnesid Eesti Ametiühingute Keskliit ja Eesti Energia. 

Vabariigi valitsus kinnitas 2021. aasta märtsis lobistidega suhtlemise hea tava, mille järgi peavad ametiasutused avalikustama oma veebilehtedel vähemalt kord kvartalis kõrgete ametiisikute (näiteks ministrid, kantslerid, valitsusasutuste peadirektorid jne) kohtumistest lobistide ja huvirühmadega. Avaldada tuleb kohtumise teema, lobisti või tema esindatava nimi ja organisatsioon, ametiisiku nimi ning kohtumise kuupäev.

Andmed ametiasutuste lobistidega kohtumiste kohta leiab siit. Justiitsministeeriumi kohtumiste kohta leiab info ministeeriumi kodulehelt. Andmeid saab vaadata nii asutuste, ametiisikute, lobitööd teinud organisatsioonide, lobistide nimede kui kohtumiste teemade kaupa.

Maria-Elisa Tuulik

Avalike suhete nõunik